Sekcia

Rok 1971: Montuje sa posledný diel Mosta SNP

Pracovníci n. p. Povodie Dunaja, Hutných montáží Ostrava, Čs. plavby dunajskej a Štátnej plavebnej správy prepravili v nedeľu 14. novembra posledný mostný diel k novobudovanému bratislavskému mostu.

 

     "Posledný mostný diel je 71 metrov dlhý a 600 ton ťažký. Z miesta montáže k novovybudovanému bratislavskému mostu dorazil na vlečných člnoch 14. novembra.

     Technicky veľmi náročná operácia, sťažená nízkou hladinou Dunaja sa začala už v piatok 12. novembra, keď dali obrovský mostný diel na vlečné člny. Súlodie riadené Ing. Františkom Plaskurom z Povodia Dunaja, priplávalo v nedeľu 14. novembra k vlastnému mostnému telesu. Ťažká operácia, ktorú sledovali stovky Bratislavčanov, sa vďaka výbornej organizácii zainteresovaných pracovníkov a mechanizmov skončila bezchybne", píše sa v archívnej správe TASR.

Pracovníci n. p. Povodie Dunaja prepravili v nedeľu 14. novembra posledný mostný diel k novobudovanému bratislavskému mostu. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/14. novembra 1971