Sekcia

Rok 1977: V Modre otvorili krajskú politickú školu KSS

Novú budovu Krajskej politickej školy KSS odovzdali 22. decembra do užívania v Modre-Harmónii.

     Autorom nového doškolovacieho centra je Vladimír Dedeček, interiéry navrhoval Jaroslav Nemec.

     Na slávnosti sa zúčastnili členovia Predsedníctva ÚV KSS tajomník ÚV KSS Ľudovít Pezlár a vedúci tajomník Západoslovenského KV KSS Ignác Janák, vedúci oddelenia ÚV KSČ Vasil Bejda, vedúci oddelenia ÚV KSS Vladimír Trvala a ďalší hostia.

Nová budova Krajskej politickej školy KSS v Modre-Harmónii. Foto: archív TASR, autor V. Andor/22. decembra 1977