Sekcia

Milan Rúfus bol trikrát navrhnutý na Nobelovu cenu za literatúru

Básnik, lyrik, esejista a prekladateľ Milan Rúfus patril medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej poézie v moderných slovenských dejinách.

 

     Milan Rúfus sa narodil 10. decembra 1928 v Závažnej Porube na Liptove. Vyštudoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v rokoch 1952-1989 prednášal dejiny slovenskej a českej literatúry 20. storočia. Dva roky 1971-1972 pôsobil na univerzite v talianskom Neapole. Od roku 1990 žil na dôchodku v Bratislave.
     Prvé básne publikoval v časopisoch už od 40. rokov 20. storočia. Debutoval básnickou zbierkou Až dozrieme (1956) a odvtedy vydal ďalších vyše 20 zbierok. Významnou oblasťou jeho literárnej aktivity bola esejistická tvorba. Vo svojom diele sprístupnil svoje úvahy o poézii, umení a spoločnosti, vydal eseje o národe, kultúre a niektoré jeho básne majú filozoficko-meditatívny charakter.

Predseda MsNV v Liptovskom Mikuláši Ondrej Bella prijal v rámci osláv 700. výročia založenia mesta rodákov, ktorí vynikli na úseku umenia a vedy. Vyše 60 rodákov z Liptova prebralo pri tejto príležitosti pamätné medaily. Básnik dr. Milan Rúfus preberá medailu z rúk predsedu MsNV Ondreja Bellu. Foto: archív TASR, autor J. Valko/13. októbra 1968

 

     Knihou lyrických miniatúr s pozadím kresťanských modlitieb je Rúfusova zbierka Modlitbičky (1992), ktorá vyšla vo viacerých reedíciách, a za ktorú získal v novembri 2000 pri príležitosti 50. výročia vzniku vydavateľstva Mladé letá cenu Zlatá kniha.
     Pre deti napísal napríklad aj Knihu rozprávok, Lupienky, Nové modlitbičky, Zvieratníček, Pamätníček a ďalší cyklus krátkych modlitbičiek pre najmenšie deti Anjeličku, môj strážničku.
     V Nemecku mu vyšiel prvý výber z poézie Prísny chlieb (1987) v nemčine s titulom Strenges Brot (1998) v edícii Básnici Európy ako piate prekladové dielo vo vydavateľstve Gollenstein. Dovtedy nepublikovanými veršami prispel do publikácie s názvom Malý citlivý alexandrín, ktorú pri príležitosti otvorenia Roka slovenskej literatúry (1998) v Prešove vydala košická pobočka Spolku slovenských spisovateľov.
     Milan Rúfus bol spoluautorom zbierky esejí s názvom Vyznania, ktorú vydalo Národné literárne centrum v roku 1998 v rámci Roka slovenskej literatúry. Vo vydavateľstve Bolchazy-Carducci Publishers v americkom štáte Illinois mu vyšiel v roku 2006 dvojjazyčný, anglicko-slovenský výber z poézie s názvom And That's the Truth (A to je pravda) s pôsobivými grafikami Kolomana Sokola.
     Časť diela Milana Rúfusa vznikla ako básnický komentár výtvarného diela Ľudovíta Fullu a Miloša Bazovského, ako aj obrazových publikácií umeleckého fotografa Martina Martinčeka. V roku 1998 vyšla Biblia s ilustráciami Vincenta Hložníka, ku ktorej Rúfus napísal prológ a vybral texty z Písma svätého - Starého zákona a výber z poézie s názvom Presné ako chlieb a voda.
     V prekladateľskej tvorbe sa Milan Rúfus venoval českej a ruskej poézii i dráme. Prekladal z nórskeho a španielskeho jazyka. Jeho básne vyšli v prekladoch v 15 jazykoch sveta.

Nositeľ Národnej ceny, zaslúžilý umelec Milan Rúfus. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/29. augusta 1983

 

     Za svoje dielo dostal Milan Rúfus nespočetné množstvo ocenení. Okrem mnohých iných Národnú cenu Svetového kongresu Slovákov (1990), Rad Tomáša Garrigua Masaryka III. triedy (1991), Rad Ľudovíta Štúra I. triedy (1995). Získal viackrát ocenenia Slovenského spolku spisovateľov, Cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ. V júni 2008 získal cenu Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za básnickú zbierku Vernosť.

     Rúfus sa stal prvým laureátom medzinárodnej Ceny Crane Summit za poéziu 2008. Vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy dostal 8. januára 2009 za mimoriadne zásluhy a kultúrny rozvoj krajiny. Od roku 1991 bol trikrát navrhnutý na Nobelovu cenu za literatúru.
     

     Milan Rúfus zomrel 11. januára 2009 krátko po dosiahnutí veku 80 rokov. Miesto jeho posledného odpočinku je na cintoríne v rodnej Závažnej Porube. Od roku 1998 je po básnikovi pomenovaná planétka (33158) Rúfus.

Prezident SR Michal Kováč (vpravo) prijal 15. septembra na Bratislavskom hrade slovenského prekladateľa žijúceho v USA od roku 1945 Karola Strmeňa (uprostred), ktorého sprevádzal básnik Milan Rúfus (vľavo). Foto: archív TASR, autor P. Neubauer/15. septembra 1993