Sekcia

Starostlivosť o deti v Československu z roka na rok rastie

Prvý júnový deň oslavuje všetko pokrokové ľudstvo sveta ako Medzinárodný deň detí. Je to deň, v ktorý milióny otcov a matiek manifestujú svoju nezlomnú vôľu ubrániť mier, brániť šťastie a radostný život všetkých detí na celom svete.

 

     K najkrajším sviatkom patrí Medzinárodný deň detí. Pre deti našej generácie je tým krajší, že majú pred sebou svetlú perspektívu komunizmu.

     MDD  sa z podnetu Medzinárodnej demokratickej federácie žien a Svetovej federácie demokratickej mládeže oslavuje od roku 1950. 

     Naši najmenší, deti v ľudovodemokratickej Československej republike nestrácajú úsmev zo svojich šťastných tvárí. Ich život je zo dňa na deň radostnejší. Žijú v mieri. A tento mier je pevný, veď ich rodičia po mieri nielen túžia, ale aj za mier bojujú svojou prácou.

     Ihriská, parky a kúpaliská, pionierske domovy, jasle, materské škôlky, družiny mládeže, detské kiná, divadlá, školy – všetko je plné, zdravím kypiacimi, bucľatými deťmi. Pohľad na mladé, rozosmiate, hrou zapálené tváre, napína srdcia rodičov - všetkých ľudí, odhodlaním vyvíjať stále lepšie úsilie pri zabezpečovaní krásnej budúcnosti našich detí, našich mladučkých spoluobčanov.

 

     Oslavy Medzinárodného dňa detí vyvrcholili v hlavnom meste Slovenska v nedeľu 1. júna už tradičným sprievodom detí - kvetov, na čele ktorého niesli z kvetín sformovaný odznak MDD a holubicu mieru.

     Poštová ulica, Stalinovo námestie a ostatné ulice Bratislavy zmenili sa v tých chvíľach na lúku, hýriacu farbami kvetov najrôznejších tvarov. Veselý džavot, smiech a spev ozýval sa z desaťtisícov detských hrdiel v tento deň, keď všetky deti na celom svete manifestovali svoju túžbu žiť a pracovať v mieri.

 

     Na MDD odovzdali deťom v Bratislave aj prvé dopravné ihrisko na Dunajske| ulici. Ihrisko vybudoval v rámci záväzku podnik Automatizácia železničnej dopravy nákladom pol milióna Kčs. Na ihrisku je trojprogramová svetelná signalizácia s križovatkami a deti majú k dispozícii miniskutre a kolobežky. Na dopravnom ihrisku budú mávať dozor aj príslušníci Verejnej Bezpečnosti z oddelenia dopravy.

Prvé detské dopravné ihrisko v Bratislave. Foto: archív TASR, autor Z. Repová/1. júna 1972
Prvé detské dopravné ihrisko v Bratislave. Foto: archív TASR, autor Z. Repová/1. júna 1972

 

     K Medzinárodnému roku dieťaťa košická mlaď dostala do užívania v piatok 1. júna na MDD prvú časť samostatného detského areálu, ktorý je súčasťou Všešportového areálu v Košiciach. Na štvorhektárovej ploche sú rôzne zaujímavé a atraktívne zariadenia. 

Pohľad na časť detského areálu. Foto: archív TASR, autor Š. Puškáš/1. júna 1979
Jednou zo zaujímavých atrakcií detského areálu je umelé jazierko s loďkami. Medzi prvými mladými návštevníkmi bol Peter Smutný, žiak I. D triedy zo ZDŠ na Bernolákovej ulici v Košiciach. Foto: archív TASR, autor Š. Puškáš/1. júna 1979