Sekcia

Rok 1967: Cenné archeologické nálezy na Bratislavskom hrade

Meč slovanského kniežaťa z obdobia Veľkej Moravy a Svätoštefanská koruna z archeologického nálezu z Blatnice sa po dlhých rokoch opäť objavia na Bratislavskom hrade.

 

     "Námestník ministra kultúry Maďarskej ľudovej republiky János Molnár odovzdal vo štvrtok 7. decembra do rúk povereníka SNR pre kultúru a informácie doc. Štefana Brenčiča dar maďarského ministerstva kultúry. Sú to kópie dvoch významných kultúrno-historických pamiatok, známeho nálezu z Blatnice. Meč slovanského kniežaťa z obdobia Veľkej Moravy z druhej polovice IX. storočia a Svätoštefanská koruna zo začiatku tohto tisícročia. (1000-1075). Kópie týchto pamiatok si nedávno objednalo Slovenské národné múzeum pre chystanú expozíciu na Bratislavskom hrade", uvádza archívna správa TASR.

Na zábere zľava povereník SNR pre kultúru a informácie doc. Štefan Brenčič, námestník ministra pre kultúru a informácie Ing. Bohuš Chňoupek a povereník SNR pre školstvo Dr. Matej Lúčan. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/7. decembra 1967