Sekcia

Rok 1968: Oslavy 50. výročia Deklarácie slovenského národa

V centre Turca, v historickom Martine, oslávili výročie prijatia dnes už historickej Deklarácie slovenského národa, známej ako Martinská deklarácia.

 

     Martinská deklarácia oficiálne zrušila spojenie Slovákov s Uhorskom a stala sa štátoprávnym aktom prispievajúcim k vzniku Československej republiky.

 

     Dňa 30. októbra 1918 sa v Turčianskom Sv. Martine (dnes Martin) konalo deklaračné zhromaždenie okolo 200 slovenských politických predstaviteľov, ktoré za predsedníctva politika a advokáta Matúša Dulu zvolilo Slovenskú národnú radu (25 členov na čele s 12-členým výkonným výborom) a prijalo Deklaráciu slovenského národa - tzv. Martinskú deklaráciu.

     Na slávnostnom zasadnutí katolícky kňaz, politik a popredný predstaviteľ slovenského národného hnutia Andrej Hlinka vyzval slovenský národ k jednote a svornosti. V Deklarácii, ktorej návrh predniesol evanjelický kňaz, politik a spisovateľ Samuel Zoch sa odmietlo právo uhorskej vlády konať v mene slovenského národa. Za jeho jediného oprávneného zástupcu bola vyhlásená SNR. V jeho mene mala hovoriť, konať a žiadať preň právo na sebaurčenie na základe úplnej nezávislosti, ako aj uzavretie okamžitého mieru.

     Martinská deklarácia sa stala jedným zo základných dokumentov zrodu česko-slovenského štátu a prispela k jeho konštituovaniu.

     Deň pripomínajúci túto udalosť je od roku 1993 pamätným dňom Slovenskej republiky.

Medzi tými, ktorí prišli položiť vence k Pamätníku odboja bol aj jeden z ešte dnes žijúcich signatárov deklarácie dr. Fedor Ruppeldt. Foto: archív TASR, autor J. Valko/31. októbra 1968