Sekcia

Rok 1952: Do učilíšť nastupujú noví žiaci

V celej republike nastupuje v týchto dňoch do odborných učilíšť štátnych pracovných záloh nový dorast, aby sa vyučil za budúcich odborníkov pre náš priemysel.

 

     "Radostne a s pocitom plnej zodpovednosti sa schádzajú chlapci a dievčatá do Odborného učilišťa štátnych pracovných záloh všeobecného strojárenstva v Martine. Príchádza sem mládež z kraja Žilina a Nitra. V prvom ročníku sa bude pripravovať pre svoje budúce povolanie až 40 percent dievčat", uvádza archívna správa TASR.

Záber z radostného stretnutia nových žiakov so žiakmi druhého ročníka. Foto: archív TASR, autor K. Cích/3. septembra 1952
Príchod nových žiačok do odborného učilišťa. Foto: archív TASR, autor K. Cích/3. septembra 1952

 

     Do Odborného učilišťa štátnych pracovných záloh v Martine s niektorými žiačkami prišli aj matky, aby sa na vlastné oči presvedčili, ako a kde budú bývať a žiť ich deti.

S veľkou pochvalou a uspokojením sa o pekne vybavenom odbornom učilišti vyslovili matky Katarína Pandušková z Liptovskej Teplej a Zuzana Štrbová z Veľkého Čepčína. Svojim dcéram pripomenuli, aby si vážili túto starostlivosť našej vlády, ktorú ony v časoch keď rástli nepoznali. Foto: archív TASR, autor K. Cích/3. septembra 1952
Prezeranie chrupu novoprijatej učnice. Foto: archív TASR, autor K. Cích/3. septembra 1952
Záber z krásnej jedálne v odbornom učilišti štátnych pracovných záloh v Martine. Foto: archív TASR, autor K. Cích/3. septembra 1952