Sekcia

Rok 1973: Pamätníci ľudových milícií medzi trnavskými učňami

Proti zámerom buržoázie sa vo februári 1948 so zbraňou v ruke rázne postavili aj ľudové milície z Trnavských automobilových závodov.

     "Jednotky Ľudovej milície v Trnave majú na historický Február 1948 revolučné spomienky. Rozhodne vtedy vystúpili proti zámerom buržoázie a so zbraňami strážili závody proti domácim škodcom a diverzantom zo zahraničia.

     Závodná jednotka ĽM v Trnavských automobilových závodoch je verná týmto revolučným zásadám a za zásluhy pri výstavbe a ochrane závodu získala viaceré vyznamenania. V týchto dňoch prebiehajú v TAZ už prvé podujatia, ktoré stranícka organizácia v spolupráci s vedením podniku a ostatnými zložkami ROH a SZM pripravili na uctenie 25. výročia tohto výnamného medzníka v našich novodobých dejinách. Zakladajúcimi členmi Ľudových milícií v podniku boli Adolf Absolon, Martin Bujan a Ján Valent", píše sa v archívnej správe TASR.