Sekcia

Rok 1955: V Dolnom Kubíne sa stretla špička slovenských recitátorov

Najlepší slovenskí recitátori sa stretli v Dolnom Kubíne na III. celoslovenskej prehliadke ľudovej umeleckej tvorivosti v umeleckom prednese poézie a prózy.

 

     „V slobodnej vlasti radostne buduje a tvorí náš ľud“, hlásala propaganda päťdesiatych rokov. Súbory i jednotlivci sa na okresných a krajských kolách chválili výsledkami svojej tvorivej práce a vďačné obecenstvo vždy s veľkým záujmom sledovalo všetky ich vystúpenia.

     "V dňoch 14. a 15. mája bola v Dolnom Kubíne III. celoslovenská prehliadka ľudovej umeleckej tvorivosti v umeleckom prednese poézie a prózy. Na prehliadke vystúpili popri víťazoch z krajských prehliadok Ľudovej umeleckej tvorivosti tiež najlepší recitátori z celoslovenských školských pretekov. Program prvého večera doplnili ukážky klasickej hudby, spevu a tanca", uvádza archívna správa TASR.

V dňoch 14. a 15. mája bola v Dolnom Kubíne III. celoslovenská prehliadka ľudovej umeleckej tvorivosti v umeleckom prednese poézie a prózy. Foto: archív TASR/16. mája 1955