Sekcia

Ľudová umelecká tvorivosť

„V slobodnej vlasti radostne buduje a tvorí náš ľud“, hlásala propaganda päťdesiatych rokov. Súbory i jednotlivci sa na okresných a krajských kolách chválili výsledkami svojej tvorivej práce a vďačné obecenstvo vždy s veľkým záujmom sledovalo všetky vystúpenia. Ľudová kultúra na archívnych záberoch TASR.

V dňoch 14. a 15. mája bola v Dolnom Kubíne III. celoslovenská prehliadka Ľudovej umeleckej tvorivosti v umeleckom prednese poézie a prózy. Na prehliadke vystúpili popri víťazoch z krajských prehliadok ĽUT tiež najlepší recitátori z celoslovenských školských pretekov. Peter Mikulík žiak JSŠ v Bratislave zarecitoval báseň zo zbierky od Andreja Plávku Zelená ratolesť. Foto: archív TASR/16. mája 1955