Sekcia

Rok 1952: V Bratislave sa odovzdávajú literárne ceny

V sobotu 22. novembra bolo v prednáškovej sieni Československo - sovietskeho inštitútu v Bratislave slávnostné odovzdanie cien víťazom celoštátnej literárnej súťaže 29. august.

     "Tradičnú celoštátnu literárnu súťaž každoročne vypisuje Ústredný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov a vyhodnocuje ju pri príležitosti osláv Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.

     Do súťaže bolo v tomto roku zaslaných 87 literárnych a 56 výtvarných prác. Cenu vo výške 30.000 Kčs dostali Karol Tomaščík za román Džarkovia, Katarína Lazarová za román Osie hniezdo, Peter Karvaš za román Pokolenie v útoku a Albert Marenčin za filmový román Žiť v pokoji. 

Zľava: Karol Tomaščík, Katarína Lazarová, Peter Karvaš a Albert Marenčin. Foto: archív TASR, autor L. Roller/22. novembra 1952