Sekcia

Rok 1954: Kúpele Trenčianske Teplice získavajú svoj cveng

Kúpele Trenčianske Teplice stále lepšie zvládajú svoju úlohu starať sa o zdravie nášho pracujúceho ľudu. Zastaralé metódy liečenia i nevyhovujúce budovy, postupne nahradzuje naše ľudovodemokratické zriadenie novými.

 

     " Podľa legiend, kedysi veľmi dávno, pastieri, ktorí pásavali stáda na úpätí Považského Inovca, Bielych Karpát a Strážovských vrchov, tam, kde sú teraz svetoznáme kúpele Trenčianske Teplice, sa neradi zdržiavali na týchto miestach. Voda, ktorá tu vyvierala zo zeme mala sírovodíkový pach, vysokú teplotu a to sa pripisovalo zlým duchom. Až raz, keď náhoda a liečivé vlastnosti pomohli chodiť chromému pastierovi, začala rásť sláva dnes svetoznámych kúpeľov Trenčianske Teplice.

     Prvý historický dokument, ktorý spomína Trenčianske Teplice, je z roku 1580. Hlavný lekár Markrabství moravského, balneológ a epidemiológ Tomáš Jordán z Klauznburgku, písal o kúpeľoch na 40 stránkach svojej knihy O vodách hojitedlných neb teplicech moravských.

     Neskôr prechádzali kúpele z vlastníctva jednej feudálnej rodiny do vlastníctva druhej. Z rúk šlachty do rúk kapitalistov. No kastovníctvo vymizlo iba postupne. Kúpele mali vyhradené osobitné miesta pre šlachtu, dôstojníkov, mešťanov a sedliakov. Aj neskôr mali buržoázny charakter. Svojmu účelu - slúžiť ľudu, liečiť chorých - sa vrátili až po februári roku 1948, po roku, v ktorom prevzal ľud pevne a navždy všetku moc do svojich rúk.  

     Dnes prinavracajú svetoznáme kúpele Trenčianske Teplice zdravie stovkám pracujúcich našej vlasti", píše sa v archívnej správe TASR.

Medzi najúčinnejšie liečenie v trenčianskoteplických kúpeľoch patrí kúpanie v termálnej, sírovej vode. Je osobitne účinné, lebo pacienti sa kúpu priamo v prameni. Voda tak transportovaním a inými úpravami nestráca na liečivých schopnostiach. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/ 1. júna 1954

 

     Minulý rok sa liečilo v Trenčianskych Tepliciach postupne takmer 30.000 pracujúcich zo všetkých kútov našej vlasti. V tomto roku sem prišlo ďalších 18.000 ľudí. 

     Veľkej pozornosti návštevníkov kúpeľov sa teší Agave Americana, rastlina z tropických a subtropických končín, ktorá zdomácnela i v Európe a pestovaná v skleníkoch kvitne až po 70-80 rokoch. V prvých júlových dňoch má Agave v Trenčianskych Tepliciach zakvitnúť. Bude to druhý prípad v histórii kúpeľov, kde 12 kusov tejto rastliny pestujú už vyše 50 rokov. Po odkvitnutí Agave, ktorá dorastá až do výšky 12 metrov, hynie.

Veľkej pozornosti návštevníkov Trenčianskych Teplíc sa teší Agave americana, rastlina z tropických a subtropických končín, ktorá zdomácnela i v Európe. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/ 1. júna 1954
Pohľad na časť Trenčianskych Teplíc, ktorá už v najbližších rokoch zmení svoju tvár. Na mieste starých budov, bývalých panských kaštieľov, vyrastú nové, krásne, moderné, komfortné budovy. Pri stavbe nových komplexov budú osobitne prihliadať na parkovú úpravu priestorov, ktoré oproti terajšiemu stavu značne rozšíria. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/ 1. júna 1954