Sekcia

Rok 1956: Rajecké Teplice získali titul najlepšie kúpele v Československu

V celoštátnom socialistickom súťažení liečebných ústavov a zotavovní ROH v prehlbovaní starostlivosti o pracujúcich, sa v roku 1956 umiestnil Liečebný ústav ROH v Rajeckých Tepliciach na prvom mieste.

 

     "Naše zjednotené zdravotníctvo sa usiluje pracujúcim poskytovať vždy kvalitnejšiu zdravotnú službu. Zdravotníci študujú sovietske pracovné metódy a začínajú podľa nich pracovať. V prvom rade im ide o neustálu starostlivosť a vzorný vzťah k nemocnému.

     Pavlovo učenie a metódy makarovskej nemocnice prenikajú i do kúpeľnej liečby. V liečebnom ústave ROH v Rajeckých Tepliciach spríjemnia pobyt v kúpeľoch i tým, že viacposteľové izby prebudujú na dvojposteľové. Rašelinové oddelenie rozšíria o 50%. Zvýšia tiež počet lekárov a sestier. Poriadajú desaťminútovky s pacientmi, zdravotné a odborárske prednášky.

     Do Rajeckých Teplíc, ktoré sú v prevádzke celý rok, prichádzajú pracujúci z celej republiky, aby sa tu v krásnom prostredí a za vzornej starostlivosti skoro uzdravili. Ďakujú našej strane a vláde, že sa môžu v pokoji liečiť a nemať strach o svoju prácu a rodinu", uvádza sa v archívnej správe z roku 1954.

Jozef Brom z Lovčíc u Čáslavi je nástrojárom v Armatúrke v Heřmanovom Městci. Aj on sa zotavoval pod opaterou pracovníkov Liečebného ústavu v Rajeckých Tepliciach. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/29. októbra 1956

 

     Zvýšené úsilie personálu kúpeľov prinieslo výsledky. V utorok 16. októbra 1956 sa zišli  všetci zamestnanci Liečebného ústavu na slávnostnej členskej schôdzi odborovej organizácie, aby prebrali štandardu Slovenského výboru odborového zväzu zamestnancov v zdravotníctve a Správy kúpeľov, sanatórií a zotavovní ROH. Zároveň odmenili 14 najlepších pracovníkov Liečebného ústavu a člen predsedníctva Zväzu pracovníkov v zdravotníctve Štefan Kadurík im odovzdal odmeny.

Zástupca Správy kúpeľov a sanatórií Adolf Serátor (vľavo) odovzdáva víťaznú štandardu predsedovi ZV Albertovi Koreničovi. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/29. októbra 1956

 

      História kúpeľov v Rajeckých Tepliciach siaha až do 14. storočia. Prvý opis minerálnych vôd pochádza z roku 1776, v roku 1793 o nich vyšla prvá monografia. V 19. storočí keď došlo v Uhorsku k všeobecnej obľube kúpeľníctva si cestu do Rajeckých Teplíc našla aj šľachta, neskôr bohatá buržoázia. Po prvej svetovej vojne návštevnosť kúpeľov prudko klesla. Opätovný rozvoj nastal v polovici dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia. Počas Slovenského štátu kúpele prevzala Robotnícka sociálna poisťovňa. Rajecké Teplice získali štatút kúpeľného mesta v roku 1959.