Sekcia

Rok 1960: Kúpeľná starostlivosť pre mládež

V kúpeľoch Nimnica otvorili ako prvý na Slovensku kúpeľnú liečebňu pre dorast.

 

     "Pri stavbe Priehrady mládeže v roku 1952 objavili pri Nosiciach minerálne pramene, ktoré podľa biochemického rozboru patria medzi jódované/alkalické kyselky. V apríli 1959 tu začali liečiť choroby horných a dolných dýchacích ciest nešpecifického pôvodu (okrem bronchiálnej astmy).

     Pre kúpeľno-liečebné účely adaptovali budovy slúžiace pôvodne k ubytovaniu priehrady. Toho času majú kapacitu 100 postelí. V najbližšom čase začne prevádzka v modernom inhalatóriu a v elektroliečebných zariadeniach. V tomto roku - adaptovaním ďalšej budovy, sa zväčší prevádzka o vaňové uhličité kúpele a v budúcom roku sa zvýši kapacita o 60 postelí, určených pre pacientov s chorobami zažívacieho traktu", uvádza archívna správa TASR.

Primár MUDr. Jozef Vajda s hlavnou zdravotnou sestrou Antóniou Lepejovou pri informačnom rozhovore s novým pacientom Oldřichom Zdichyncom. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/10. februára 1960
Dr.Jozef Glasa pri orientačnom vyšetrení pacientky Kvety Černej z Českého Krumlova. Na obrázku v popredí zdravotná sestra Alžbeta Mrvová. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/10. februára 1960

 

     "Začiatkom tohto roku otvorili v kúpeľoch Nimnica v rámci zdravotníckej starostlivosti o dospievajúcu mládež - ako prvú na Slovensku - kúpeľnú liečebňu pre dorast s kapacitou 60 postelí. Mladí pacienti z celej republiky si sem chodia liečiť chronické nešpecifické ochorenia dýchacích ciest, choroby srdca a obehového ústrojenstva", uvádza archívna správa TASR.