Sekcia

Rok 1970: Dudince majú najmodernejší liečebný ústav v ČSSR

V Dudinciach dali do prevádzky moderný liečebný ústav - kúpeľný dom Krištáľ. Možno ho považovať za najmodernejší a najväčší v Československu. Po dostavbe ďalších dvoch liečebných ústavov sa zaradia Dudince nielen medzi najkrajšie a najväčšie slovenské kúpele, ale postupne získajú aj medzinárodný význam.

Maketa celkovej koncepcie výstavby kúpeľov Dudince. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/ 6. novembra 1970