Sekcia

Rok 1966: V Bratislave otvorili kúpalisko Delfín

V piatok 1. júla dali v Bratislave do používania nové kúpalisko v Ružovej doline. Vystavali ho Pozemné stavby Bratislava nákladom 3 800 000 Kčs.

Prvý deň na novom kúpalisku. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/1. júla 1966

 

     Kúpalisko má 50 m bazén, šatne s kapacitou 2 000 miest, prvú fínsku saunu pre 60 ľudí v Bratislave, reštauráciu a odpočiváreň.

Prvý deň na novom kúpalisku. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/1. júla 1966

 

     Ružinovské kúpalisko Delfín patrilo v dobe vzniku k architektonicky najzaujímavejším a službami najkomplexnejším kúpaliskám v Bratislave. Postavili ho na rozhraní sídlisk Miletičova a Ružová dolina.

Prvý deň na novom kúpalisku. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/1. júla 1966

 

     Autorom architektonického návrhu kúpaliska a jeho hlavným projektantom bol architekt Karol Paluš (dvojnásobný držiteľ ceny Dušana Jurkoviča). Športovým areálom dotvoril oddychovú časť sídliska, ktoré sám naprojektoval. Paluš bol totiž autorom bytových domov na Miletičovej ulici a piatich 12-poschodových bytových vežiakov v Ružovej doline.

     Kúpalisko Delfín situoval do terénnej priehlbiny medzi bytové domy. V letnej prevádzke sa počítalo s návštevnosťou 1500 osôb. Päťdesiat metrový bazén dopĺňal detský kruhový bazén, plánovali sa ešte dve volejbalové ihriská.

Prvý deň na novom kúpalisku. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/1. júla 1966

 

     Budovu kúpaliska tvorili dve terasy, v interiéri bola reštaurácia s bufetom, očistné kúpele, výcvikový bazén, sauna, šatne a zázemie kúpaliska. Počítalo sa aj so službami pre obyvateľstvo (lekáreň, holič, pedikúra, manikúra, kozmetika, masér). Strecha kúpaliska slúžila ako otvorená terasa.