Sekcia

Rok 1969: Krytý bazén pre školu na Tomášikovej ulici v Bratislave

Na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Bratislave na Tomášikovej ulici majú nový krytý bazén.

 

     "Po Košiciach je to druhý krytý bazén na SVŠ na Slovensku. Bazén má hodnotu vyše dva a pol milióna Kčs. Jeho hĺbka je od 1,25 do 1,85 m, dĺžka 25 m a šírka 6 m.

     Zariadenie bazénu je najmodernejšie. Bazén má vlastnú strojovňu, klimatizáciu, ohrievanie dlážky, akustické panely tlmiace zvuk. Prítok a odtok je riešený troma vpúšťadlami, takže voda je stále čistá. Prevádzka bazénu je celodenná od 8 do 22 hod.

     Aby sa bazén plne využil, vedenie školy ho sprístupnilo aj okolitým školám z obvodu Ružinov", píše sa v archívnej správe TASR.

Záber z nového moderne vybaveného krytého bazénu, na hodine plávania. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/ 4. februára 1969