Sekcia

Rok 1965: Historické pamiatky v rukách ružomberských kovotepcov

Výrobky za takmer jeden milión korún vyrobia v tomto roku pracovníci Ústredia umeleckých remesiel - výrobné stredisko Ružomberok.

     "Sú to najmä doplnky z kovu pre moderné interiéry. Spod šikovných rúk kovotepcov a zámočníkov tohto strediska vychádzajú ozdobné mreže, kované a tepané interiérové doplnky, kovový nábytok a rôzne druhy svietidiel.

     Ružomberskí kovotepci sa tiež podieľajú na reštaurovaní zámočníckych a kováčskych častí našich historických pamiatok", uvádza archívna správa TASR.

Pavol Hatala, zámočník pri povrchovej úprave nástenného svietidla. Foto: archív TASR, autor J. Valko/ 19. novembra 1965