Sekcia

Rok 1951: Košúty spomínajú na svojich padlých hrdinov

Košúty, ktoré dnes žijú v radostnom budovateľskom ovzduší, boli pred 20 rokmi svedkom krvavých udalostí, četníckej zvôle, v ktorých padli traja obyvatelia obce: Ján Gyevát, Alexander Žabka a Štefan Thurzo.

 

     „Okamihy tragédie sa v Košútoch odohrali 25. mája 1931. V tento deň usmrtili žandárske guľky v Košútoch dvoch robotníkov, 24-ročného Alexandra Žabku a 16-ročného Jána Gyeváta. Treťou obeťou bol 34-ročný Štefan Thurzo, ktorého usmrtila rana bodákom. Medzi mnohými ranenými zostal ležať aj poslanec Komunistickej strany Štefan Major, ktorý chcel zhromaždeným občanom oznámiť víťazstvo štrajku poľnohospodárskeho proletariátu“, píše sa v archívnej správe TASR.

     Na pamäť týchto hrdinov usporiadali v Košútoch spomienková slávnosť za účasti obyvateľov obce a širokého okolia. 

 

Košúty spomínajú na svojich padlých hrdinov. Na slávnostne vyzdobenej tribúne zaujali miesta predstavitelia politického a verejného života a priami účastníci košútskych bojov. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/2. júla 1951

 

     Občania Košút privítali vo svojom kruhu významných činiteľov verejného a politického života: predsedu SNR Františka Kubača, predsedu Krajského národného výboru a poslanca Rudolfa Martanoviča a priameho účastníka košútskej vzbury a veľvyslanca ČSR v Maďarsku, poslanca Štefana Majora.

    Na priestranstve pred Miestnym národným výborom položili základný kameň pre stavbu kultúrneho domu. Slávnostný akt vykonal predseda KNV v Bratislave Rudolf Martanovič.

Na priestranstve pred Miestnym národným výborom položili základný kameň pre stavbu kultúrneho domu. Slávnostný akt vykonal predseda KNV v Bratislave Rudolf Martanovič. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/2. júla 1951