Sekcia

Rok 1983: V Košiciach otvorili špičkovú detskú kliniku

Výrazom veľkej starostlivosti o zdravie najmladšej generácie v socialistickej spoločnosti je aj nová detská klinika Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach. Najmodernejšia zdravotnícka technika kliniky s 98 lôžkami má hodnotu päť miliónov korún.

 

     "Detská klinika Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach je zároveň sídlom Katedry pediatrie Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, čo umožňuje využitie jej vedeckovýskumných laboratórií v klinickej praxi.

     Klinika poskytuje špeciálne zdravotnícke služby celému Východoslovenskému kraju, ako aj konziliárne služby ostatným klinikám FNsP. Prostredníctvom Katedry pediatrie má širokú medzinárodnú spoluprácu, hlavne s pracoviskami v ZSSR", píše sa v archívnej správe TASR.

 

     Kliniku i katedru vedie prof. MUDr. Oľga Pavkovčeková, CSc. Prístrojové vybavenie vedeckovýskumných laboratórií Katedry pediatrie umožňuje riešiť aj najnáročnejšie diagnostické problémy.

     V súčasnosti je rozpracovaný návrh dohody vedeckovýskumnej spolupráce o vplyve vonkajšieho prostredia na vývoj mladej generácie s Vedecko-výskumným ústavom pediatrie a detskej chirurgie Ministerstva zdravotníctva RSFSR v Moskve.

 

S deťmi v škôlke sa hrá učiteľka Gabriela Kálová. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/21. júna 1983