Sekcia

Rok 1955: Práčovňa komunálnych služieb v Žiline slúži pracujúcim

Žilinskú práčovňu dali do prevádzky v júli roku 1951. Dnes do nej zvážajú bielizeň z troch zberní, ktoré sú v Žiline, Kysuckom Novom Meste a Čadci.

 

     "V žilinskom závode zriadili tiež chemické čistenie šatstva, oblekov a potrieb pre domácnosť. V pekných svetlých miestnostiach práčovne žiari čistota. Všade je poriadok. V závode pracuje 985 žien, ktoré obsluhujú moderné stroje zo závodu Perún v Prahe. Čistiareň pracuje od 1. júla tohto roku podľa chozrasčotu, čo prináša úspory materiálu a vlastných nákladov. Mesačne ušetria priemerne 1.200 Kčs. Novátorskou metódou skrátili dobu prania z osem na päť dní", píše sa v archívnej správe TASR.

V práčovni bielizeň zo zberien najprv prekontrolujú a roztriedia. Emília Nekorantcová tak denne zostavuje plán prania bielizne.Tak sa vypraná a vyčistená bielizeň dostáva rýchlo do zberien. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/24. novembra 1955
Po roztriedení ide bielizeň do práčovne. Janka Staňová obsluhuje modernú práčku Perún. Mesačnú normu plní priemerne na 162,8 %. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/24. novembra 1955
Po vypraní a vysušení ide bielizeň do hladiarne. Pohľad do moderne zariadenej hladiarne. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/24. novembra 1955

 

     V závode sa rozvinula medzistredisková súťaž medzi práčovňou a čistiarňou, v ktorej dosiaľ bezpečne vedie práčovňa. Súťaž v kvalite vykonanej práce, skracovaní dodacích lehôt, v plnení plánu produktivity práce a čerpania fondu nákladov, v znižovaní vlastných nákladov, absencie atď. Závod plní vzorne svoj plán - každý mesiac na 100 %.

     Používaním najmodernejších typov práčok a odstrediviek Perún vyperie závod za mesiac priemerne 30 ton bielizne.

Jozefa Pinzíková (vpravo) a Mária Čikelová pri rámovaní záclon. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/24. novembra 1955
Na odvoz vypranej bielizne a vyčisteného šatstva používajú pracovníci žilinskej práčovne kryté auto. Tak sa vypraná a vyčistená bielizeň dostáva rýchlo do zberien. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/24. novembra 1955