Sekcia

Rok 1957: Bytový boom v Komárne

Mesto Komárno sa rýchlo zotavuje z veľkých rán, ktoré mu zasadila 2. svetová vojna. Mohutne sa rozbieha najmä bytová výstavba.

 

     "Od roku 1947 keď začali v meste budovať moderný závod Gábora Steinera, sa nasťahovali pracujúci lodeníc do 1124 nových bytových jednotiek, vyrástla moderná osemročná stredná škola, zdravotné stredisko, i nová budova detských jasieľ. V tomto roku odovzdajú pracovníci Pozemných stavieb do užívania ďalších 117 bytových jednotiek", uvádza archívna správa TASR.

Pohľad na výstavbu sídliska I. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/3. marca 1957
Pohľad na výstavbu sídliska I. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/3. marca 1957
Radostný je teraz život komárňanských detí žijúcich na nových sídliskách. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/3. marca 1957