Sekcia

Rok 1964: Nový stánok kultúry v Komárne

Dom odborov v Komárne sa stal centrom osvetovej práce v meste. Mesačne ho navštívi vyše desaťtisíc občanov.

     Divadelná sála pre 500 návštevníkov, klubovne, ďalšie spoločenské miestnosti novovybudovaného Domu odborov v Komárne slúžia už osem mesiacov rozvoju kultúrneho a spoločenského života medzi komárňanskou mládežou a dospelými.

Budova Domu odborov v Komárne. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/5. februára 1964

 

     "V jedenástich krúžkoch, z ktorých najväčší je súbor dychovej hudby, výtvarný, hudobno-tanečný, divadelný, recitačný a filatelistický, uspokojuje svoje záujmy a záľuby vyše 120 ľudí.

     Pred štyrmi mesiacmi zriadili V Dome odborov aj knižnicu s čitárňou. Knižnica má teraz 3 500 zväzkov literatúry zábavnej, odbornej a politickej v slovenskej i maďarskej reči a 175 stálych čitateľov. Záujem o literatúru tu prehlbujú aj besedami s čitateľmi. V rámci Ľudovej univerzity usporadúvajú rôzne politické a odborné prednášky.

     V Dome odborov našla priaznivé podmienky pre svoju činnosť aj dychová hudba, ktorú vedie Matej Geč. Dychovku založili ešte v roku 1954", uvádza sa v archívnej správe TASR.

 

Dychovú hudbu vedie Matej Geč. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/5. februára 1964

 

     V Dome odborov prebiehajú aj kurzy hudobnej výchovy. Učiteľka Božena Plachá začína učiť 36 záujemcov hru na harmonike. Ďalším krúžkom, ktorý tu našiel svoje zázemie je filatelistický. Združuje vyše 50 členov. Ich pravidelné schôdzky bývajú veľmi rušné.

     V Komárne už tri roky pracuje aj Slovenský divadelný krúžok Kompas. Za toto obdobie nacvičil už päť divadelných hier. Tou poslednou je  Pasca od Roberta Thomasa.

Filatelistický krúžok združuje vyše 50 členov. Ich pravidelné schôdzky bývajú veľmi rušné. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/5. februára 1964