Sekcia

Rok 1950: V Bratislave otvorili kníhkupectvo Sovietska kniha

Na Hurbanovom námestí v Bratislave otvoril predseda povereníkov Karol Bacílek 8. mája reprezentačné kníhkupectvo sovietskej literatúry Sovietska kniha.

 

     Kníhkupectvo Sovietska kniha sa stane miestom, kde sa budú schádzať nielen predstavitelia našej kultúry, ale aj masy pracujúcich, aby tu načerpali novšie a novšie vedomosti pre svoju prácu a činnosť, ktorá má priniesť zrod nového socialistického človeka.

Slávnosti sa zúčastnili sovietsky vicekonzul Visotin a ďalší členovia konzulátov v Bratislave, zástupcovia armády, zástupcovia Zväzu priateľov ZSSR, Matice slovenskej a iných kultúrnych ustanovizní. Generálny riaditeľ podnikov Pravda, poslanec Štefan Major pri otváracom prejave. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/8. mája 1950
Aj malý pionier má tiež záujem o sovietsku literatúru. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/8. mája 1950