Sekcia

Rok 1988: Na školy sa dostáva nový spôsob hodnotenia žiakov

Príliš skoré známkovanie žiakov 1. ročníkov prináša so sebou zbytočné problémy. Deti strácajú chuť do učenia a objavujú sa u nich psychické problémy.

 

     "Príliš skoré a časté hodnotenia a klasifikácia žiakov v prvej triede viedli k vyzdvihovaniu schopných a rozumovo vyspelých žiakov a stavalo do nevýhody deti mladšie a z menej podnetného a sociálne zanedbaného rodinného prostredia.

     Značná časť týchto detí nestačila v prvých mesiacoch pracovnému tempu schopnejších žiakov, hoci sa ich výsledky pod vedením učiteľa, do konca školského roku značne zlepšili. Pre neúspech sa na začiatku školského roku dostali v kolektíve do nepriaznivej situácie, strácali chuť do učenia, vznikali u nich neurózy a iné nepriaznivé psychické prejavy.

     Nový spôsob hodnotenia žiakov na začiatku povinnej školskej dochádzky teda vychádza z dlhoročného pozorovania vplyvu doterajšieho spôsobu klasifikácie na psychiku detí. Podobný spôsob hodnotenia žiakov je už aj v ďalších krajinách (Fínsko, Portugalsko, Švajčiarsko, Nórsko, Švédsko),  kde v nižších ročníkoch nehodnotia deti známkami", píše sa v archívnej správe TASR.

Učiteľka I. A triedy Ľudmila Ištoková so svojimi žiakmi na hodine počtov. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/25. októbra 1988
Mária Staneková (vpravo) a Silvia Martausová z I. A triedy na hodine písania. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/25. októbra 1988