Sekcia

Rok 1956: Marxov Kapitál už aj v slovenčine

V pondelok 30. januára usporiadal Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska, Povereníctvo kultúry a Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry v divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave slávnostný večer pri príležitosti vydania prvého zväzku základného diela marxistickej politickej ekonómie - Marxovho Kapitálu v slovenčine.

O význame tohto diela prehovoril tajomník ÚV KSS Jozef Kríž. V druhej časti slávnostného večera vystúpili s bohatým umeleckým kultúrnym programom členovia Národného divadla v Bratislave a v hudobnej vložke sláčikové kvarteto zahralo skladbu A. Borodina. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/30. januára 1956