Sekcia

Rok 1950:Slávnostná inštalácia spišského kapitulárneho vikára

V Spišskej Kapitule sa počas prvého novembrového víkendu (5. november) odohrala významná cirkevno-politická udalosť. Diecéza získala nového kapitulárneho vikára Andreja Scheffera.

 

     V nedeľu 5. novembra 1950 sa v Spišskej Kapitule odohrala udalosť, ktorá by za normálnych okolností bola pre veriacich veľkou slávnosťou. Avšak po aprílovej Akcii K, známej ako Barbarská noc, keď polícia na príkaz komunistickej nomenklatúry prepadla kláštory a zatvárala kňazov, udalosti nabrali iný rámec.

      „V katedrálnom chráme Spišskej Kapituly bola o 10.30 hod slávnostná svätá omša, ktorú celebroval kapitulárny vikár Ondrej Scheffer, za početnej asistencie kňažstva a cirkevných hodnostárov. V kázni zdôraznil, že nikdy nezradí ľudovodemokratickú republiku a pracujúci ľud“, uvádza sa v archívnej správe TASR.

Novozvolený kapitulárny vikár O. Scheffer. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/6. novembra 1950

 

     Na slávnostnej omši sa zúčastnili aj predstavitelia politického života ľudovej správy, vyše 150 duchovných z celého Československa, ako aj mnoho veriacich zo Spišského Podhradia a širokého okolia. 

     „Po skončení slávnostnej omše bola konferencia cirkevných hodnostárov, na ktorej prehovoril povereník pre veci cirkevné Ladislav Holdoš. Povereník Alexander Horák pozdravil konferenciu v mene hnutia vlasteneckých duchovných a konkretizoval úlohy vlasteneckého duchovenstva pri výstavbe ľudovodemokratického zriadenia“, uvádza sa ďalej v správe.

Po skončení slávnostnej omše bola konferencia cirkevných hodnostárov, na ktorej prehovoril povereník pre veci cirkevné Ladislav Holdoš. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/6. novembra 1950
Povereník Alexander Horák pri prejave. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/6. novembra 1950

 

     Kapitulárny vikár Andrej Scheffer pochádzal z chudobnej liptovskej rodiny. Teológiu vyštudoval v Spišskej Kapitule a od roku 1910 sa začala jeho cirkevná služba. Bol kaplánom na farnostiach Letanovce, Kluknava, Podvlk, Spišské Vlachy, Spišská Kapitula. V roku 1916 sa stal vojenským kaplánom. Počas 1. svetovej vojny ho štyrikrát vyznamenali. Po vojne sa stal administrátorom a farárom v Lúčkach pri Ružomberku, v roku 1929 farárom v novovzniknutej farnosti Černová, 1933 dekanom a inšpektorom základných škôl dolného Liptova. Z oboch funkcií ho v roku 1935 odvolali.

     V roku 1949 sa Scheffer začal angažovať v schizmatickej katolíckej akcii za čo mu biskup Ján Vojtaššák pohrozil najvyššími cirkevnými trestami. V roku 1950 ho za trest preložil za farára do Liptovského sv. Ondreja, kde pôsobil až do protikanonického zvolenia za kapitulárneho vikára. V posledný októbrový deň roku 1950 zložil v Bratislave sľub vernosti ČSR a oficiálne bol dávaný za príklad vlasteneckého kňaza.

   

Spišská sídelná kapitula po udelení predchádzajúceho súhlasu Slovenským úradom pre veci cirkevné zvolila dňa 26. októbra 1950 jednomyseľne vdp. Andreja Scheffera, dekana v Liptovskom Sv. Ondreji za kapitulárneho vikára Spišskej diecézy. Novozvolený kapitulárny vikár Andrej Scheffer zložil dňa 31. októbra 1950 v Bratislave do rúk povereníka Ladislava Holdoša - povereného vedením Slovenského úradu pre veci cirkevné zákonom predpísaný sľub vernosti republike Československej. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/31. októbra 1950
Spolu s A. Scheffom zložili tento sľub vernosti stály zástupca kapitulárneho vikára, riaditeľ diecéznej kancelárie, kanonik Dr. Štefan Lach a zástupca riaditeľa vfp. Michal Beran. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/31. októbra 1950
Na akte zloženia sľubu sa zúčastnili ako hostia popredné osobnosti cirkevného a politického života. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/31. októbra 1950

 

     Andrej Scheffer získal viacero vysokých štátnych vyznamenaní: v roku 1956 bol odmenený prezidentom ČSR za zásluhy o výstavbu socializmu, v tom istom roku získal uznanie Obrancov mieru, 1959 Rad práce.

     

zdroj: doc. PhDr. ThDr. Peter Zúbkov, PhD. Spišskí Biskupi

Spišské Podhradie. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/6. novembra 1950