Sekcia

Juraj Švec zasvätil svoj život výskumu rakoviny

Dňa 16. januára 1938 sa v Bratislave narodil prof. MUDr. Juraj Švec DrSc. - popredný onkológ, učiteľ, vedec a exposlanec Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Profesor Švec sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti zaoberal problematikou klinickej a experimentálnej onkológie, predovšetkým problému karcinómov prsnej žľazy. Prioritné výsledky a mimoriadny vedecký ohlas v zahraničí dosiahol v oblasti výskumu nádorotvorného procesu a úlohy hormónov, chemických látok a genetického vybavenia buniek v tomto procese.

     Pochádza z Bratislavy, kde v roku 1955 absolvoval gymnázium a v roku 1961 dokončil štúdium medicíny na Lekárskej fakulte (LF) UK v Bratislave. Titul MUDr. získal v roku 1966.

     Po štúdiách pôsobil ako sekundárny lekár Liečebne TBC vo Vyšných Hágoch (1961-1962). Neskôr do roku 1970 bol asistentom Katedry rádiológie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave. Na tomto pracovisku napísal svoje prvé klinické práce zamerané na rádioizotopovú diagnostiku urologických komplikácií v gynekologickej onkológii. Jeho odborný rast výraznou mierou ovplyvnili študijné pobyty na onkologických pracoviskách v zahraničí.

Nový rektor Univerzity Komenského Juraj Švec (hovoriaci štyrmi svetovými jazykmi) päť rokov svojho života strávil na rôznych zahraničných inštitúciách, kde sa špecializoval na onkologický výskum.Foto: archív TASR, autor J. Noseková/30. januára 1993
Juraj Švec je otcom dvoch synov, s ktorými holduje rôznym športom, napr. lyžovaniu a windsurfingu. V objatí synov Richarda (vľavo) a Juraja. Foto: archív TASR, autor J. Noseková/30. januára 1993

 

     V rokoch 1970-1980 pracoval Švec ako asistent Katedry onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny LF UK v Bratislave, na ktorej sa habilitoval na docenta pre odbor onkológie. Po úspešnej obhajobe doktorskej dizertačnej práce získal v novembri 1983 vedecký titul doktora lekárskych vied. Od septembra 1986 pôsobil na pozícii vedúceho Katedry onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny LF UK. Pozíciu zastával do roku 1990, keď bol vymenovaný za prednostu Onkologického ústavu LF UK. V apríli 1987 ho prezident republiky vymenoval za profesora onkológie. Prednostom Onkologickej kliniky LF UK bol v rokoch 1998-2004.

     Okrem vedecko-pedagogickej práce zastával Juraj Švec aj viaceré akademické funkcie. V rokoch 1991 až 1997 pôsobil ako rektor Univerzity Komenského v Bratislave. Počas jeho funkčného obdobia sa podarilo UK opäť zapojiť do siete najvýznamnejších európskych vysokoškolských inštitúcií. Bol členom viacerých medzinárodných asociácií v odbore onkológia.

Námestník generálneho tajomníka OSN a generálny riaditeľ Úradovne OSN v Ženeve Vladimír Fiodorovič Petrovskij, ktorý je na trojdňovej návšteve SR, zavítal 7. októbra na Univerzitu Komenského v Bratislave. Pri tejto príležitosti mu odovzdal rektor UK J. Švec Zlatú medailu Univerzity Komenského. Foto: archív TASR, autor V. Benko/7. októbra 1996

 

     Do roku 1997 nebol prof. J. Švec členom žiadnej politickej strany. Do aktívneho politického života vstúpil v roku 1994 ako nezávislý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Demokratickú úniu Slovenska. Jej členom sa stal v marci 1997, po vzniku Slovenskej demokratickej koalície sa stal členom SDK a do konca augusta 2000 bol členom liberálnej platformy v poslaneckom klube SDK v NR SR. V Demokratickej únii Slovenska zastával od mája 1999 do 6. mája 2000 post podpredsedu pre oblasť zahraničných vzťahov. Po mimoriadnom zvolenskom sneme Demokratickej únii Slovenska (6.5.2000) sa pridal k Jánovi Budajovi a ďalším delegátom, ktorí snem opustili. Stal sa členom prípravného výboru novovznikajúcej liberálnej strany na Slovensku s názvom Liberálnodemokratická únia. Poslancom slovenského parlamentu bol do roku 2002. V prezidentských voľbách v roku 1999 sa Juraj Švec ako občiansky kandidát neúspešne uchádzal o post hlavy štátu.

V stredu 13. mája 1998 pokračovala 47. schôdza Národnej rady SR. Poslanec Juraj Švec (v popredí) vedľa svojho poslaneckého kolegu, ktorý si so záujmom číta článok s nadpisom Neblbnite, chlapi! alebo čo bude s SDK? Foto: archív TASR, autor R. Bihary/13. mája 1998
Prezidentskí kandidáti Michal Kováč, zľava, Magda Vášáryová, Juraj Švec a Rudolf Schuster sa po prvýkrát spoločne stretli deň po uzavretí kandidatúr nie na parlamentnej pôde, ale na verejnej nahrávke humoristickej relácie Olivera Andrássyho a Eleny Vacvalovej Aj múdry schybí v priestoroch divadla West v Bratislave 10. apríla 1999. Foto: archív TASR, autor V. Benko/11. apríla 1999

 

     Profesor Švec bol nositeľom viacerých vyznamenaní - Zlatej medaily pápeža Jána Pavla II. za rozvoj teologických štúdií v SR, Zlatej medaily Rady Európy, ako aj zlatých medailí viacerých európskych univerzít.

     Juraj Švec zomrel 17. februára 2017 v Bratislave vo veku 79 rokov.