Sekcia

Rok 1973: Začiatok výstavby atómovej elektrárne V-1

Symbolické poklepanie po základnom kameni odštartovalo výstavbu ďalšej časti atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. K A-1 sa mali postupne pridať ďalšie bloky V-1 a V-2.

 

     V rámci plnenia programu rozvoja československej jadrovej energetiky sa v Jaslovských Bohuniciach slávnostne začala v stredu 25. apríla výstavba atómovej elektrárne V-1. Spoluprácu so Sovietskym zväzom pri rozvoji jadrovej energetiky v ČSSR z čestnej tribúny deklaroval minister výstavby a techniky SSR prof. Ing. Juraj Buša, zástupca sovietskeho veľvyslanectva v Prahe S. Koronin a tajomník Západoslovenského KV KSS František Zimek.

Pohľad na slávnostnú tribúnu. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/25. apríla 1973

 

     Hlavné stavebné práce na výstavbe atómovej elektrárne odviedli pracovníci bratislavského Hydrostavu. V roku 1975 už bolo stavenisko v štádiu príprav na montáž technologického zariadenia. Stáli štyri chladiace veže a vyrastala reaktorovňa so strojovňou.

      Pokiaľ v druhom roku výstavby boli úlohy splnené na 100,5 percenta, v roku 1976 už objem investičných prác a dodávok oproti roku 1974 vzrástol na 263 percent. Tým sa vytvoril predpoklad na úspešný nástup do 6. päťročnice, v ktorej sa uvažovalo o ukončení a uvedení tohto diela do prevádzky. Vládou stanovené termíny na spustenie oboch blokov V-1 boli 30. jún 1978 a 30. jún 1979.

      V roku 1976 boli do Jaslovských Bohuníc dodané parogenerátory prvého bloku a v roku 1977 nádoba samotného reaktora. Za prvé štyri mesiace roku 1979 už ľahkovodný tlakový reaktor typu VVR - 440 jadrovej elektrárne V-1 vyrobil vyše 500 miliónov kWh elektriny, čo predstavovalo úsporu asi 500 tisíc ton energetického uhlia.

Čakanie na symbolické prestrihávanie pásky stavby budúcej elektrárne v rámci plnenia programu rozvoja československej jadrovej energetiky. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/25. apríla 1973

 

     Myšlienka prvej čs. atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach sa zrodila v 50-tych rokoch. V septembri 1958 sa začalo s prípravou staveniska. Blok A-1 uviedli do prevádzky až po dlhých štrnástich rokov v októbri 1972. V tom čase sa už pripravovalo aj stavenisko na dostavbu ďalších dvoch blokov V-1. V rokoch 1976 a 1977 došlo v Jaslovských Bohuniciach k dvom haváriám (v roku 1976 zahynuli dvaja ľudia) a A-1 bola vyradená z prevádzky.

     Prvý blok elektrárne V-1 bol uvedený do prevádzky v roku 1978, druhý blok V-1 v roku 1980. Ďalšie bloky V-2 boli dobudované v rokoch 1984 a 1985.

Federálny minister palív a energetiky ČSSR ing. Jaromír Matušek pri vkladaní zakladacej listiny do základného kameňa. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/25. apríla 1973