Sekcia

Zakázaný umelec I. Zeljenka patril k najuznávanejším skladateľom

Hudobný skladateľ Ilja Zeljenka bol významnou osobnosťou slovenskej hudobnej avantgardy. Patril k najuznávanejším slovenským hudobným skladateľom.

 

     Ilja Zeljenka sa narodil 21. decembra 1932 v Bratislave. V gymnaziálnych rokoch študoval súkromne harmóniu a kontrapunkt u skladateľa Jána Zimmera. Štúdium kompozície na Vysokej škole múzických umení u Jána Cikkera ukončil v roku 1956. Päť rokov pôsobil ako dramaturg Slovenskej filharmónie. Neskôr odišiel do vtedajšieho Československého rozhlasu, kde pôsobil do roku 1968. Zo Zväzu slovenských skladateľov umelca vylúčili v roku 1973 a jeho tvorba sa prestala objavovať na koncertných podujatiach.

Laureát štátnej ceny prof. Ján Cikker hodnotí prácu poslucháča III. ročníka VŠMU Ilju Zeljenku, budúceho hudobného skladateľa. Foto: archív TASR, autor L. Roller/10. marca 1955

 

     November 1989 umožnil Zeljenkovi, podobne ako iným umelcom, návrat na hudobnú scénu. Stal sa predsedom Slovenskej hudobnej únie, prezidentom Medzinárodného hudobného festivalu Melos-Étos (1990-1991) a na VŠMU vyučoval kompozíciu.

     Ilja Zeljenka je autorom mnohých hudobných a hudobno-dramatických diel. Známe sú jeho opery Bátoryčka a Posledné dni Veľkej Moravy. Skomponoval deväť symfónií, klavírne sonáty, sláčikové kvartetá, scénické pašie či koncertné a komorné kompozície.

     Nezabudnuteľný je skladateľov hudobný príspevok do dejín slovenského filmu. Slnko v sieti, Panna zázračnica, Drak sa vracia alebo Nylonový mesiac to sú len niektoré z filmov, ku ktorým napísal hudbu. Hoci experimentoval aj s elektroakustickou hudbou, inšpiráciu nachádzal aj vo folklóre.

Slovenská filharmónia v deň otvorenia BHS prešla poslednou skúškou pred slávnostným koncertom pod taktovkou dirigenta Ondreja Lenárda. Vľavo sopranistka Elena Holičková a vpravo Ľubo Roman počas nacvičovania indexovej kantáty od Iľju Zeljenku. Foto: archív TASR, autor P. Brenkus/25. septembra 1992
Život a dielo národného umelca Mikuláša Schneidera Trnavského si 25. mája v Trnave pripomenuli účastníci podujatia k 110. výročiu jeho narodenia. Prítomným sa prihovoril aj predseda Rady slovenskej hudobnej únie Ilja Zeljenka (uprostred). Foto: archív TASR, autor J. Noseková/25. mája 1991

 

     Za svoju tvorbu získal I. Zeljenka mnohé ocenenia, medzi inými v roku 1980 Cenu Jána Levoslava Bellu za dielo Symfónia č. 4 Baletná, v roku 2001 Cenu SOZA za najúspešnejšiu skladbu v oblasti vážnej hudby - Musica Slovaca, v júni 2002 sa stal laureátom Ceny ministra kultúry.

     Ilja Zeljenka zomrel 13. júla 2007 v Bratislave.