Sekcia

Rok 1958: Hydrocentrála v Sučanoch začína vyrábať elektrický prúd

V sobotu 12. júla zapojili v Sučanoch do siete prvý agregát hydrocentrály, čím splnili budovatelia tohto vodného diela ďalší bod svojho záväzku na počesť XI. zjazdu KSČ.

 

     "Na slávnostnom uvedení hydrocentrály do prevádzky sa zúčastnila delegácia ÚV KSS, ktorú viedol povereník štátnej kontroly Alexander Paulovič. Prítomní boli aj povereník stavebníctva Samuel Takáč, povereník spojov Jozef Lukačovič, zástupcovia ústredných úradov, odborových zväzov, delegácie KV KSS a KNV zo Žiliny.

     Pri príležitosti uvedenia prvého agregátu do činnosti odovzdal povereník stavebníctva Samuel Takáč 16 budovateľom vodného diela strieborný odznak Najlepší pracovník svojho odboru. Medzi vyznamenanými bol aj vynikajúci pracovník Jozef Sojka, vedúci betonárskej čaty, ktorá pod jeho vedením dosahovala za zmenu výkon 300 kubíkov betónu", píše sa v archívnej správe TASR.

Vedúci betonárskej čaty Jozef Sojka získal rezortné vyznamenanie Najlepší pracovník svojho odboru. Čata pod jeho vedením dosahovala za smenu výkon 300 kubíkov betónu. Odznak mu pripína povereník stavebníctva Samuel Takáč. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/12. júla 1958
Povereník stavebníctva Samuel Takáč pripína odznak Najlepší pracovník svojho odboru Matejovi Mičekovi, ekonomickému námestníkovi riaditeľa stavby sučianskeho vodného diela. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/12. júla 1958

 

     Hydrocentrála v Sučanoch bola súčasťou Vážskej kaskády. S výstavbou vodných elektrární na rieke Váh sa začalo okolo roku 1930. Ako prvá bola sprevádzkovaná v roku 1936 elektráreň Ladce, nasledovali elektrárne v Ilave (1946) a Dubnici (1949). Rozsiahla výstavba Vážskej kaskády potom pokračovala po druhej svetovej vojne. Začali sa stavať celé skupiny vodných elektrární. Po elektrárni na Oravskej priehrade (1953) sa do prevádzky spustili elektrárne v Kostolnej, Novom Meste a Hornej Strede (1953 – 1955). Nasledovala elektráreň v Trenčíne (1956), na priehrade Nosice (1957), Krpeľany, Sučany (1957 – 1958) a posledným stupňom hornovážskej derivačnej skupiny bola elektráreň v Lipovci (1960).

Pohľad do haly strojovne sučianskej hydrocentrály. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/12. júla 1958