Sekcia

Rok 1950:V Hudobnom ústave v Bratislave vzdelávajú deti robotníkov

V bratislavskom Hudobnom ústave sa rozhodli odstrániť krivky minulosti a začali hudobne vzdelávať aj deti robotníkov, ktoré kedysi nemali na takého vzdelanie dosť finančných prostriedkov.

 

     "Miestny národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy zriadil svoj Hudobný ústav, aby takto odčinil krivdy minulosti a definitívne zúčtoval s buržoázno-meštiackym spoločenským poriadkom, kedy len deti boháčov a vyvolených spoločenských vrstiev mali prístup k hudobnému vzdelaniu.

     Deti robotníkov a vôbec pracujúcej triedy nemali na to finančné prostriedky. V Hudobnom ústave mesta Bratislavy, ktorý sa nachádza na Slovanskej ulici číslo 14, sú uprednostňované deti práve tých najchudobnejších za celkom minimálny poplatok. Vedenie ústavu občas usporadúva koncerty pre rodičov svojich žiakov, aby sa mohli osobne presvedčiť o usilovnosti a nadanosti svojich detí", uvádza sa v archívnej správe TASR.

Marta Okáli, žiačka IV. ročníka klavírnej triedy. Foto: archív TASR, autor K. Cích/17. februára 1950