Sekcia

Rok 1966: Andrej Očenáš sa stáva zaslúžilým umelcom

Člen Predsedníctva ÚV KSČ, prvý tajomník ÚV KSS Alexander Dubček prijal v piatok 7. januára hudobného skladateľa Andreja Očenáša, nositeľa Radu práce a odovzdal mu blahoprajný list ÚV KSS k jeho 55. narodeninám.

     Súčasne mu odovzdal diplom Zaslúžilého umelca, ktorý mu udelila vláda ČSSR za spoločensky angažovanú a umelecky účinnú skladateľskú činnosť.

Hudobný skladateľ Andrej Ocenáš preberá diplom Zaslúžilého umelca z rúk prvého tajomníka ÚV KSS Alexandra Dubčeka. Na snímke zľava: A. Dubček, J. Cikker, E. Suchoň, manželka A. Očenáša, A. Očenáš. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/7. januára 1966