Sekcia

Bartolomej Urbanec bol prvým dirigentom SĽUKu

Dňa 12. novembra 1918 sa v Krompachoch narodil hudobný skladateľ a dirigent Bartolomej Urbanec.

 

     Bartolomej Urbanec prišiel do Bratislavy ako mladý učiteľ. V rokoch 1942 až 1946 študoval na Hudobnom konzervatóriu v Bratislave kompozíciu u hudobného skladateľa Eugena Suchoňa a dirigovanie u Kornela Schipla. V štúdiu dirigovania pokračoval v Prahe u Václava Talicha.
     Po skončení vojenskej služby pôsobil v rokoch 1949 – 1952 ako dirigent v SĽUK-u. Ako dirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pôsobil v rokoch 1953 až 1954. Ďalšiu sezónu bol riaditeľom Novej scény v Bratislave. Do roku 1961 bol umeleckým tajomníkom Zväzu slovenských skladateľov, potom pôsobil v slobodnom povolaní.
      Je autorom piesne Hej, slnko vychodí, ktorej motív sa stal zvučkou bratislavského Československého rozhlasu. Autorsky upravil mnoho ľudových piesní, komponoval aj scénickú hudbu a hudbu k filmom.
      Posledných dvanásť rokov svojho života sa Bartolomej Urbanec primárne venoval opernej tvorbe – napísal štyri opery: Pani úsvitu, Tanec nad plačom, Majster Pavol a Velúrové sako.
      Skladateľ a dirigent Bartolomej Urbanec zomrel 2. júla 1983 v Bratislave vo veku 64 rokov.

V utorok 5. novembra odovzdal námestník povereníka SNR pre kultúru a informácie Ján Bajla vyznamenania Za zásluhy o výstavbu udelené prezidentom republiky a diplomy o čestných tituloch Zaslúžilý umelec udelené vládou ČSSR. Bartolomej Urbanec, skladateľ so svojou dcérou po prebratí diplomu Zaslúžilý umelec. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/5. novembra 1968