Sekcia

Rok 1978: Zarybnenie Hrona a Váhu

Takmer 530 tisíc jednoročných násad lososovitých rýb pribudne tejto jesene do vodných tokov na strednom Slovensku, ktoré spĺňajú podmienky pre ich chov a zaraďujú sa na popredné miesto v našej vlasti.

 

     "Rybné násady poputujú predovšetkým do čistých horských riek a potokov - do horného úseku Hrona a do pramennej oblasti Váhu na Liptove.

     Popri vyhľadávaných pstruhoch potočných a dúhových, ktorých pribudne v kraji asi 345 tisíc, plánujú členovia Slovenského rybárskeho zväzu vysadiť, do vôd aj 35 tisíc jednoročných - vzácnych obyvateľov našich riek - hlavátok. Pozornosť venujú aj rozšíreniu stavu lipňov a sivoňov amerických", uvádza archívna správa TASR.

Členovia Slovenského rybárskeho zväzu z Podbrezovej pri výlove generačných lipňov z hlavného toku Hrona pomocou elektrického generátora. Poputujú do niektorých zo šiestich veľkokapacitných liahní v Stredoslovenskom kraji. Foto: archív TASR, autor T. Babjak/3. novembra 1978