Sekcia

Rok 1954: V Hodoch pri Galante rozvíja svoju činnosť nový maďarský súbor

Maďarský ľudový umelecký súbor je nové profesionálne umelecké teleso, ktoré svoje sídlo našlo v Hodoch pri Galante. Pracuje v ňom 80 mladých ľudí maďarskej národnosti.

 

     "Uplatňovaním stalinskej národnostnej politiky našou stranou a vládou sa odstránili rozpory, ktoré kapitalistické spoločenské zriadenie v minulosti vyvolalo medzi pracujúcimi rôznych národností, žijúcich v našej republike. V riešení národnostných problémov vedieme boj nielen za správny pomer k bratskému českému národu, ale i k našim spoluobčanom maďarskej národnosti.

     Obyvateľstvo maďarskej národnosti, tvoriace časť obyvateľstva Československej republiky, našlo na Slovensku trvalý domov, chlieb, zamestnanie a má rovnako nebývalú možnosť plného kultúrneho rozvoja. O tom najlepšie svedčia stovky maďarských škôl všetkých stupňov. Maďarské oblastné divadlo v Komárne, stovky súborov Kultúrneho spolku maďarských pracujúcich (Csemadok), ako aj vznik nového profesionálneho umeleckého kolektívu - Maďarského ľudového umeleckého súboru, ktorý má svoje sídlo v Hodoch pri Galante", uvádza archívna správa TASR.

Apolónia Bujková a Eva Némethová, ako aj mnohé iné, nemali pred vstupom do súboru žiadne hudobné vzdelanie. Pedagóg súboru Tibor Ág dokázal však za pomerne krátky čas oboznámiť členov súboru so základnými hudobnými vedomosťami. Foto: archív TASR, autor J. Lehocký/5. marca 1954
Dirigent speváckeho súboru Eugen Szíjárto denne niekoľko hodín nacvičuje so svojím súborom maďarské ľudové piesne. Nezabúda ani na základné cvičenia, ako sú intonácie a rytmické cviky. Foto: archív TASR, autor J. Lehocký/5. marca 1954
Členovia hudobného súboru, ktorí predtým vyhrávali po krčmách, aby si zarobili na každodenný chlieb, sa dnes radostne pripravujú na premiéru. Najstarším členom hudobného súboru je Ady Duna. Už 40 rokov hrá na violončele, hoci predtým nemal možnosti uplatniť sa ako hudobník. Foto: archív TASR, autor J. Lehocký/5. marca 1954
Mnohí členovia súboru pracovali pred niekoľkými mesiacmi ešte na Jednotných roľníckych družstvách a v závodoch. Dnes ako členovia tanečného súboru usilovne nacvičujú rôzne maďarské tance, k osvojeniu ktorých im dobre pomáha klasická príprava. Pri nacvičovaní každého tanca usmerňuje členky súboru choreograf Jozef Kočák. Foto: archív TASR, autor J. Lehocký/5. marca 1954
Za kapitalizmu v našej republike krásne ľudové kroje našich maďarských spoluobčanov postupne zanikali. V Maďarskom ľudovom kolektíve sa zachová ich tradícia pre budúcnosť. Foto: archív TASR, autor J. Lehocký/5. marca 1954
Výbor skupiny ČSM pod vedením pracovníčky Alžbety Ágovej pomáha vedeniu súboru v ich ťažkej a zodpovednej práci. Skupina ČSM sa stará i o politický rast členov súboru a poriada pre nich rôzne školenia, prednášky, študijné zájazdy k iným súborom a podobne. Foto: archív TASR, autor J. Lehocký/5. marca 1954