Sekcia

Bratislava – krásavica na Dunaji

Na Dunaji rastie mesto, v tepnách ktorého prúdi nová krv a nový život. Rastú v ňom nové domy a závody, rastú noví ľudia, odhodlaní premeniť smelé sny a plány na skutočnosť.

 

     "Bratislava sa dvíha do výšky a krásy. Zmizli a ustavične miznú plesnivé kúty. Ruky robotníkov odpratávajú ohyzdné pamiatky smutnej minulosti a nahrádzajú ich bieloskvúcimi budovami, hlásajúcimi nástup nového sveta slobody a radostného života pracujúceho človeka.

     Rozšírili sa ulice a námestia, vybudovali vedecké a kultúrne stánky, slnečné byty a školy, ihriská a parky, štadióny i kúpaliská, domovy a útulky. Zo Slavína vidieť Bratislavu ako na dlani. Belostné budovy tróniace nad starým mestom ligocú sa na jarnom slnku a z fabrických komínov sa kudlia chuchvalce dymu", píše sa v archívnej správe TASR.

Panoráma Bratislavy smerom od Slavína. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/28. marca 1955

 

     "Za uplynulé roky zaznamenala Bratislava taký mohutný a všestranným vývoj, aký nemá páru v jej bohatej histórii", povedal spravodajcovi ČSTK pri príležitosti 20. výročia oslobodenia mesta predseda Mestského národného výboru v Bratislave Ing. arch. Milan Hladký. "Prejavilo sa to hlavne vo výstavbe, ktorá sa už nerozvíjala živelne, ako v predošlých obdobiach, lež plánovite a cieľavedome tak, aby mesto nadobudlo novú tvár. Treba však zdôrazniť, že nielen výstavba nových bytov, hoci je najvýraznejšou zložkou budovania nášho mesta, vtlačila mu pečať moderného politického, hospodárskeho a kultúrneho centra krajiny, ale že k tomu rovnakým dielom prispela aj výstavba nových priemyselných, vedeckých, kultúrnych, školských, zdravotných, športových a iných zariadení, ktoré podstatne ovplyvnili štruktúru i život obyvateľov Bratislavy".

Pohľady na Bratislavu. Šafárikovo námestie. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/30. marca 1965
Pohľady na Bratislavu. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/30. marca 1965
Zľava podpredseda MsNV a predseda plánovacej komisie Štefan Jardanházy, Ing. arch. Milan Hladký, predseda MsNV a Ing.Karol Rihák, predseda komisie pre výstavbu nad územným plánom mesta Bratislavy. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/30. marca 1965