Sekcia

Habura a Čertižné si pripomínajú výročie vzbury roľníkov z roku 1935

Čertižné a Habura, obce ležiace v doline Laborca v okrese Medzilaborce, sa zapísali do našich dejín maloroľníckou vzburou. Protiexekučná vzbura sa odohrala 13. a 14. marca 1935.

 

     "Vzbura vznikla v dôsledku neúnosných hospodárskych a sociálnych pomerov na východnom Slovensku v období buržoáznej republiky. Bezprostredným podnetom k spontánnej revolte bol pokus o exekúciu u roľníka Jána Dimuna 13. marca 1935 v Čertižnom. Po zatknutí jeho syna Pavla, pre neuposlúchnutie príkazu, na miestnej žandárskej stanici vyše 200 spoluobčanov búrlivo žiadalo jeho prepustenie. Polícia okamžite vyhlásila pohotovosť v celom kraji.

     Na druhý deň pri pokuse zabrániť presunu policajnej posily do Čertižného prišlo k otvorenému stretnutiu medzi žandármi a obyvateľmi Habury. Okolo 250 žandárov revoltu roľníkov z oboch obcí potlačilo a 120 ich zatklo. Vyšetrovali ich v Medzilaborciach, Humennom i v Košiciach, kde boli niekoľko mesiacov väznení", píše sa v archívnej správe TASR.

Foto: archív TASR, autor S. Písecký/12. marca 1985
Osemdesiatjeden ročný účastník vzbury Peter Repčák s pioniermi v pamätnej izbe. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/12. marca 1985

 

     Za aktívnu pomoc partizánom boli v druhej svetovej vojne obe obce, Čertižné i Habura, vypálené. Ich revolučné tradície pripomínajú pamätné izby v bývalých žandárskych staniciach v Čertižnom i v Habure a pamätné tabule na nich. Po oslobodení boli obce vyznamenané Radom Červenej hviezdy a pri príležitosti 30. výročia Čertižniansko-haburskej maloroľníckej vzbury i Radom práce.

Čertižnianske ženy - svedkovia i účastníčky Čertižniansko-Haburskej vzbury - sa zúčastnili na jubilejných oslavách. Na obrázku v popredí Mária Fecurková, Eva Hrinková, Justína Nejilová a ďalšie. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/13. marca 1960

 

     "Kedysi zbedačovaný ľud v týchto ukrajinských obciach žije dnes radostne. V oboch obciach, Čertižnom i Habure zmizli už slamou pokryté drevenice. Dnes domy a byty svietia novotou. Deti maloroľníkov, kedysi vysťahovalcov, nechodia už hladné, bosé ani otrhané. Žijú šťastne, sú pekne oblečené a študujú na rôznych školách", uvádza archívna správa TASR.

Mária Lopatová a Eva Veliká študujú na hospodárskej škole, Anna Trnavská na dvanásťročenke a Anka Rybárová zostala pracovať doma na JRD. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/13. marca 1960
Na obrázku nová Habura, ktorá nemá už nič zo starej, ubiedenej Habury. Od oslobodenia vybudovali novú školu, kultúry dom a s rozvojom družstevného hospodárstva sa z roka na rok zvyšuje aj životná úroveň haburských občanov. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/13. marca 1960