Sekcia

Rok 1953: Geologický ústav s dôležitým poslaním pri budovaní socializmu

V záujme zväčšenia surovinovej základne sa musí rozšíriť a zintenzívniť základný geologický prieskum. Musia sa nájsť nové produktívne oblasti pre ťažbu uhlia, nafty a rúd.

 

     "Dôležité poslanie pri budovaní socializmu v našej vlasti majú tiež geológovia. Geologický výskum nám pomáha odkrývať nové zdroje surovín, zisťuje rozsah surovinových zdrojov, a tak vytvára predpoklady pre rozvoj národného hospodárstva a neustály rast hmotnej a kultúrnej úrovne pracujúceho ľudu.

     Vládne vyhlásenie zo dňa 15. septembra t. r. ukladá našim geológom zodpovedné úlohy. V záujme zväčšenia surovinovej základne majú rozšíriť a zintenzívniť základný geologický a geofyzikálny prieskum tak, aby sa získali nové produktívne oblasti pre ťažbu uhlia, nafty a rúd.

     Za účelom urýchlenia výstavby nových baní a rozšírenia jestvujúcich baní majú geológovia ďalej urýchliť podrobným prieskumom získanie priemyselných zásob uhlia v ostravko-karvínskom revíre a železnej rudy. Tieto veľké úlohy, pred ktorými stoja naši geológovia pri výstavbe socializmu si vyžadujú plné využitie všetkých pracovníkov a prostriedkov, ako i pružnej a cieľavedomej organizácie práce", píše sa v archívnej správe TASR.

Vyplavovanie fosilných mikroorganizmov z hornín. Foto: archív TASR, L. Roller/2. decembra 1953

 

     Na odstránenie doterajších nedostatkov sa vytvoril najvyšší riadiaci geologický orgán - vládny výber pre geológiu. Geológovia vo vedomí významu vládneho vyhlásenia sa pustili s novým elánom do práce, aby urýchlili našu cestu k socializmu.

     Centrom geologického výskumu na Slovensku je Geologický ústav Dionýza Štúra. Mohutnú novostavbu našim geológom odovzdali pri nedávnych spomienkových oslavách (október 1953) veľkého syna slovenského ľudu, geológa svetového mena Dionýza Štúra, ktorého meno ústav nesie. Patrí k najvýznamnejším vedeckým ústavom, ktoré majú pôsobisko v hlavnom meste Slovenska.

Pohľad na budovu ústavu Geologického ústavu Dionýza Štúra v Mlynskej doline v Bratislave. Foto: archív TASR, autor K. Cích/26. apríla 1967