Sekcia

Rok 1977: V Gajaroch si obyvatelia vybudovali svojpomocne škôlku

Jasle a materská škola slúžia 170 deťom pracujúcich JRD a výrobného družstva Textilanka.

 

     "Pracovníci jaslí a materskej školy v Gajaroch sú držiteľmi bronzového odznaku Brigády socialistickej práce a čestného uznania za plnenie volebného programu.

     Učiteľský kolektív vedie deti k samostatnému správaniu sa na cestách a uliciach, majú naištalovaný mierový kútik, kde sa s deťmi rozprávajú o ich kamarátoch, ktorí žijú v ďalekých krajinách na všetkých kontinentoch zemegule", píše sa v archívnej správe TASR

Desaťmesačná Martinka Hrubá v jasliach. Foto: archív TASR, autor Š. Puškáš/10. mája 1977
S bezpečnosťou premávky na cestách sa oboznamujú deti materskej školy v Gajaroch v rámci predškolskej výchovy. Učiteľka Terézia Kujanová oboznamuje deti s dopravnými značkami. Foto: archív TASR, autor Š. Puškáš/10. mája 1977
Deti v materskej škole pri tematickom kreslení, vľavo učiteľka Františka Kunáková a riaditeľka Gustína Zvaríková. Foto: archív TASR, autor Š. Puškáš/10. mája 1977