Sekcia

Rok 1961: Útočník Slovana Pavol Molnár v centre pozornosti verejnosti

V útočnom rade futbalového oddielu Slovana ChZJD Bratislava upriamuje v posledných rokoch na seba pozornosť hľadiska i odborníkov svojim veľkým futbalovým umením i vzorným správaním, počerný chlapec nižšej postavy Pavol Molnár.

 

     "Potlesk priaznivcov futbalu, slová chvály športovej tlače patria mladému výbornému futbalistovi i vzornému pracovníkovi Paľovi Molnárovi. Rodák z Bratislavy, dnes 27-ročný, je verný mestu na Dunaji počas celej doterajšej športovej činnosti.

     Úspešne reprezentuje futbal a svojimi vysokými morálnymi vlastnosťami a vzornou prácou i ľud našej krajiny. Bojové srdce, slušnú hru - vysokú individuálnu techniku, futbalový um, presnú prihrávku i tvrdú strelu ocenili odborníci i priaznivci futbalu doma i v zahraničí. No čo Pavla Molnára najviac teší je, že jeho spolupracovníci sú naňho hrdí nielen ako na veľkého futbalistu, ale predovšetkým ako na vzorného pracovníka Elektromontážnych závodov v Bratislave", uvádza archívna správa TASR.

Paľo Molnár si vzorne plní svoje povinnosti v oddelení technickej prípravy montáží Elektromontážnych závodov. K rovnakej miere ako jeho spolupracovníci prispel k tomu, že jeho kolektív, v ktorom pracuje, získal tohto roku titul Brigáda socialistickej práce. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/14. decembra 1961
Molnárov synček nemá ešte ani dva roky, no otec mu už vštepuje lásku ku koženej lopte a dúfa, že keď povyrastie, pôjde v jeho šľapajách. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/14. decembra 1961