Sekcia

František Mikloško oslavuje 70.narodeniny

Politik a bývalý dlhoročný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky sa 2. júna dožíva 70 rokov.V čase totality bol aktivista tzv. Tajnej cirkvi, neskôr člen Koordinačného výboru hnutia Verejnosť proti násiliu.

FOTO: Poslanci SNR. František Mikloško Foto: Archív TASR, autor D. Šulla, 7.apríla 1990.

 

František Mikloško sa narodil 2. júna 1947 v Nitre. Vyštudoval matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1971 až 1983 bol výskumným pracovníkom v odbore numerickej matematiky v Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied  v Bratislave. Do roku 1990 potom z politických dôvodov pracoval striedavo v niekoľkých robotníckych povolaniach.

V rokoch 1968-1989 bol kresťanským aktivistom v duchovných spoločenstvách a ilegálnom kresťanskom hnutí. Prispieval do náboženských a kultúrnych samizdatových časopisov. V marci 1988 bol jedným z iniciátorov manifestácie bratislavských veriacich za náboženskú slobodu, tzv. Sviečkovej manifestácie.

 

 

Po novembri 1989 sa František Mikloško angažoval v hnutí Verejnosť proti násiliu , neskôr ako predstaviteľ Občianskej demokratickej únie - VPN .Do Kresťanskodemokratického hnutia vstúpil František Mikloško v marci 1992 a až do roku 1996 bol jeho podpredsedom. V júli 1998 vstúpil do Slovenskej demokratickej koalície a vo februári 1999 sa vrátil do radov KDH.

V prezidentských voľbách 2004 bol Mikloško neúspešným kandidátom KDH. Od parlamentných volieb 2006 pracoval ako člen Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. V roku 2008 vystúpil z KDH a stal sa spoluzakladateľom politickej strany Konzervatívni demokrati Slovenska,  za ktorú v rovnakom roku opätovne kandidoval na post prezidenta SR.

 

FOTO: Prezident ČSFR Václav Havel sa 29. novembra podvečer stretol v aule Univerzity Komenského so študentmi bratislavských vysokých škôl. Na besede pripravenej Vysokoškolskou úniou Slovenska sa zúčastnil predseda SNR František Mikloško. Fotot: Archív TASR, autor M.Borodáčová, 29.novembra 1990.

 

František Mikloško je autorom kníh Nebudete ich môcť rozvrátiť (1991), Čas stretnutí (1996) a Zločiny komunizmu na Slovensku 1948–1989, za ktorú bol v roku 2001 ocenený Cenou Dominika Tatarku (spolu s editormi knihy Gabrielou a Petrom Smolíkovými). V diele Desať spravodlivých (2011) podáva autor štyridsaťdva príbehov ľudí, ktorí sa stretli s komunistickým násilím a dokázali mu vzdorovať.

Zatiaľ posledná kniha Františka Mikloška Znamenia čias (2013) reflektuje dianie na slovenskej politickej scéne od deväťdesiatych rokov minulého storočia takmer po súčasnosť. Je výberom textov, ktoré publikoval v priebehu tridsiatich rokov. V júni 2007 si František Mikloško prevzal Medailu Slovenskej akadémie vied za podporu vedy.

 

FOTO: Na štadióne ŠK Ružinov v Bratislave sa 7. júla stretli poslanci NR SR, aby testom svojich futbalových kvalít vybrali spomedzi seba jedenástku, ktorá bude reprezentovať Slovensko v akomsi Medziparlamentnom pohári. Pozvanie už majú na stretnutie s poslancami britského parlamentu. František Mikloško (KDH). Foto: Archív TASR, autor P.Funtál, 7.júla 1993