Sekcia

Fraňo Štefunko – zakladajúca osobnosť slovenskej sochárskej moderny

Dňa 4. augusta 1903 sa v Dudváhu – Vlčkovciach pri Trnave narodil sochár, výtvarný pedagóg a redaktor národný umelec Fraňo Štefunko. Je považovaný za jedného zo zakladateľov slovenského sochárstva.

 

     Talent Fraňa Štefunku si všimli jeho pedagógovia na trnavskom gymnáziu. Dohodli mu stretnutie so sochárom Jánom Koniarkom, v ktorého dielni sa zaúčal umeniu. Od roku 1922 navštevoval Štátnu učebnú dielňu pre spracovanie dreva v Starej Turej. V roku 1925 odišiel do Prahy a študoval rezbárstvo na Umelecko-priemyselnej škole, neskôr dekoratívne modelovanie a úžitkovú sochársku tvorbu. Popri škole pracoval aj ako reštaurátor v katedrále sv. Víta na pražských Hradčanoch. Po škole získal štipendium v továrni na hračky v Hartmaniciach, kde vytvoril niekoľko návrhov hračiek na veľtrh v Lipsku.

     Po návrate na Slovensko v roku 1932 pôsobil ako učiteľ rezbárskeho kurzu v Martine. Tu vytvoril svoje prvé veľké a umelecky vysokohodnotené dielo – bustu Jozefa Škultétyho, ktorú ako prvé slovenské dielo zakúpili do pražskej Modernej galérie. Štefunko sa usadil v Martine, kde pôsobil ako samostatný výtvarník. Bol dobrovoľným konzervátorom Slovenského národného múzea.

Prezident republiky prepožičal na návrh vlády Fraňovi Štefunkovi čestný titul Zaslúžilý umelec.

 

     Fraňo Štefunko po prvýkrát vystavoval v roku 1933 v Prahe, v Slovenských pohľadoch viedol rubriku o umení. Tridsiate a štyridsiate roky 20. storočia boli pre neho veľmi úspešné. Vytvoril množstvo významných diel, medailí, ktoré sú vysoko hodnotené. Počas Slovenského štátu navrhol takmer 90 % všetkých vojenských vyznamenaní a je autorom aj 20 korunovej mince.

     Medzi jeho diela z tohto obdobia patrí pomník P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, pomník Turčianskych dobrovoľníkov v Martine, socha A. Hlinku pre Slovenský snem, portréty S. H. Vajanského, J. Palárika, L. Nádaši-Jégého, Michalangela, M. Hodžu a i.

Dvadsať korún slovenských s postavami Cyrila a Metoda z roku 1941, priemer 31 mm, 15 g, výtvarný návrh Fraňo Štefunko. Foto: archív TASR, autor V. Benko/18. augusta 1993

 

     F. Štefunko sa aktívne zapojil do SNP, bol zajatý a odsúdený na trest smrti. Pred popravou ho zachránili priatelia. Po 2. svetovej vojne vytvoril množstvo diel slovenských národných dejateľov, monumentálnych pomníkov a pamätníkov, medailí predovšetkým s témou SNP.

     V roku 1949 sa stal prvým profesorom monumentálneho sochárstva na novovytvorenej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

     V roku 1968 získal titul Národný umelec. Je autorom dvoch publikácií o svojej rodnej obci a o svojom učiteľovi Jánovi Koniarkovi.

Vo štvrtok 2. augusta sa v Martine dožil 70 rokov národný umelec, akademický sochár Fraňo Štefunko. Za Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave zagratuloval k 70. narodeninám národnému umelcovi Fraňovi Štefunkovi rektor školy, národný umelec, profesor Rudolf Pribiš (vpravo). Foto: archív TASR, autor M. Mendrej/5. augusta 1973

     Národný umelec Fraňo Štefunko zomrel 6. apríla 1974. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.