Sekcia

Prežitých 90 rokov s herečkou Evou Kristínovou

Na scéne Slovenského národného divadla, v rozhlase i v televízii vytvorila Eva Kristínová herecké kreácie, ktoré sa stali súčasťou zlatého fondu slovenského hereckého umenia.

 

     Na divadelných doskách stvárnila Eva Kristínová približne 80, väčšinou dramatických postáv. Z jej vzťahu k ľudovej poézii, piesňam a obradom sa odvinula línia postáv slovenskej ženy - Zuza Javorová v Ženskom zákone, či Zuzka v Statkoch zmätkoch, Eva v Bačovej žene. Protipólom jej ľudových postáv boli kreácie kráľovských typov žien, kde v prednese mohla uplatniť sklony k heroickému pátosu, vzdoru a vášni – Lady Macbeth, Kleito v Atlantíde, Gertrúda v Hamletovi.

V rámci osláv 35. výročia založenia slovenského profesionálneho divadelníctva otvorili v sobotu 28. mája v Bratislave slávnostne novú činohernú scénu - Divadlo P. O. Hviezdoslava. Otváracím predstavením bola premiéra Hviezdoslavovej drámy Herodes a Herodias, v dramaturgickej úprave a réžii národného umelca Janka Borodáča, laureáta štátnej ceny. Na scéne Ladislava Vychodila vystúpili v hre naši poprední divadelní umelci. Predstavenie malo u obecenstva veľký úspech. Popľutie na úspech pred premiérou: Eva Kristínová a Viliam Záborský, laureát štátnej ceny. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/28. mája 1955
Herečka SND Eva Kristínová. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/1. septembra 1955

 

     Eva Kristínová sa narodila 5. augusta 1928 v Trenčíne. Jej mladosť bola čiastočne poznačená tvrdým osudom jej otca. Otec bol československým príslušníkom Štefánikových francúzskych légií, povýšili ho na brigádneho generála a neskôr ho degradovali na obyčajného vojaka až bol z armády prepustený. Dcéra Eva Kristínová sa pridala k Slovenskému národnému povstaniu, kde slúžila ako spojka.

     V roku 1950 absolvovala Odborný divadelný kurz v Bratislave. Po ukončení štúdia získala angažmán v SND, zároveň pôsobila v rozhlase, v televízii a vo filme. Na národnej divadelnej scéne pôsobila skoro štyridsať rokov. Bola tiež známou a uznávanou recitátorkou.

 

     E. Kristínová debutovala v krátkometrážnej komédii Rohy (1955), nasledovala komédia režiséra Paľa Bielika Nie je Adam ako Adam (1956). Účinkovala v mnohých televíznych filmoch Štyridsaťštyri (1957), Smrť sa volá Engelchen (1960), Sám vojak v poli (1964), komédii Rysavá jalovica (1970), historická dráma v réžii Pavla Haspru Lucrezia Borgia (1974), komédia Zypa Cupák (1976), Bičianka z doliny (1981) v réžii Jozefa Zachara, Puto najsilnejšie (1990). Úspešné boli tiež filmy Cesta ženy (1974), Penelopa (1977), Hody (1987).

     Jej repertoár poézie je veľmi široký, ovláda spamäti značnú časť Hviezdoslavovej tvorby. K 80. narodeninám herečky spísal Ján Čomaj jej pamäte vydané pod názvom Spomienky herečky (2008).

 

V Martine sa v sobotu 26. augusta začali oslavy 100. výročia založenia slovenského gymnázia, ktoré zapadajú do rámca osláv 23. výročia SNP. Na oslavy prišiel do Martina prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky A. Novotný. Juraj Sarvaš a Eva Kristínová pri vystúpení. Foto: archív TASR, autor J. Valko/26. augusta 1967

 

     Od roku 1968 je Eva Kristínová zaslúžilou umelkyňou, nositeľkou Čs. medaily Za chrabrosť, Čs. medaily za zásluhy I. stupňa, Radu SNP II. triedy, Ceny mesta Bratislavy.

     Prezident SR Ivan Gašparovič udelil 1. septembra 2008 Eve Kristínovej Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti rozvoja slovenského divadelného umenia a kultúry. Pri príležitosti štvrťstoročia Slovenskej republiky sa v januári 2018 uskutočnila v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca prezentácia knihy 25 slovenských rokov. Počas slávnostného večera udelili vybraným osobnostiam Ceny Extra plus za prácu v prospech SR. Medzi ocenenými umelcami bola aj herečka Eva Kristínová.

V pondelok 11. apríla bol v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave umelecký večer z tvorby národného umelca Fraňa Kráľa. Usporiadala ho Povereníctvo školstva a kultúry spolu so Zväzom slovenských spisovateľov pri príležitosti 5. výročia spisovateľovho úmrtia. S neobyčajným precítením predniesla Eva Kristínová úryvok z knihy F. Kráľa Čenkovej deti. Na obrázku pri prednese. Foto: archív TASR, autor M. Slosiarová/11. apríla 1960
Pásmo poézie národného umelca Jána Smreka pod názvom Básnik a žena odznelo 17. decembra večer, pri príležitosti osláv básnikových 75. narodenín v štúdiu Novej scény na Suchom mýte. Verše národného umelca Jána Smreka, zostavené ako rozhovor medzi básnikom a ženou, recitovali členovia SND, zaslúžilá umeľkyňa Eva Kristínová a Juraj Sarvaš. Foto: archív TASR, autor L. Grešner/17. decembra 1973