Sekcia

Eugen Suchoň bol tvorcom prvej slovenskej národnej opery

Dňa 25. septembra 1908 sa v Penzinku narodil národný umelec, hudobný skladateľ, jeden zo zakladateľov súčasnej slovenskej hudby, hudobný pedagóg a teoretik Eugen Suchoň.

 

     Eugen Suchoň svojou tvorbou ovplyvnil takmer všetky hudobné žánre. Bol synom organistu, a tak už od mala bol v kontakte s vážnou hudbou. 

     V rokoch 1923 až 1930 študoval na Hudobnej škole a Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. V štúdiu pokračoval v Prahe, kde v rokoch 1931 až 1933 študoval skladbu na Majstrovskej škole konzervatória u profesora Vítězslava Nováka.

     Po skončení štúdií v roku 1933 začal vyučovať hudobnoteoretické predmety a klavír na Hudobnej a dramatickej akadémii pre Slovensko v Bratislave, v rokoch 1938-1941 bol jej tajomníkom a napokon v rokoch 1941-1948 pôsobil na poste profesora.

     Vyučoval aj na Katedre hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1947-1950), pôsobil ako profesor a vedúci Katedry hudobnej výchovy na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1950-1960). Po zlúčení tejto školy s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského (1960) tam ako profesor Katedry hudobnej vedy zotrval až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1974.

Popredný slovenský skladateľ profesor Eugen Suchoň, laureát štátnej ceny, pripravuje operu Svätopluk, ktorej námet čerpá z čias Veľkomoravskej ríše. Libreto pre novú operu napísala Jela Krčméryová v spolupráci s dramaturgom Ivanom Stodolom. Známi hudobní činitelia profesor Eugen Suchoň laureát štátnej ceny, šéfdirigent SND Tibor Frešo a režisér SND Miloš Wasserbauer so záujmom sledujú niektoré pasáže opery Svätopluk. Foto: archív TASR, autor M. Slosiariková/4. decembra 1959
Blahoželanie pionierov, žiakov hudobných škôl národnému umelcovi E. Suchoňovi k jeho životnému jubileu. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/25. septembra 1958

 

Suchoň pri zrode Slovenskej filharmónie 

     Ako uznávaná osobnosť v oblasti kultúry sa Suchoň podieľal na založení Slovenskej filharmónie. Pôsobil aj ako poslanec Slovenskej národnej rady (SNR) v rokoch 1971-1982.
     

Prvý socialistický skladateľ uvádzaný na západe

     Ako jedného z prvých slovenských skladateľov prenikla tvorba Eugena Suchoňa na zahraničné koncertné pódiá a operné scény. Vytvoril okolo 100 hudobných diel, zložil symfonické básne, slovenské ľudové piesne pre zbor a orchester a iné hudobné žánre. Najväčšie uznanie získali opery Krútňava a Svätopluk. 

V Národnom divadle v Bratislave mala vo štvrtok 28. júna stú reprízu opera laureáta štátnej ceny Eugena Suchoňa Krútňava, najúspešnejšia naša opera, napísaná za posledné desaťročie a prvé operné dielo z ľudovodemokratických krajín, uvedené aj v divadlách západnej Európy. Na predstavení, ktoré malo slávnostný ráz, sa zúčastnili predstavitelia KSS, slovenských národných orgánov a kultúrneho života. Autor opery Krútňava Eugen Suchoň s hlavnými predstaviteľmi Krútňavy s Margitou Česányovou (Katrena) a Štefanom Hozom (Ondrej). Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/29. júna 1956
Predseda Zväzu slovenských skladateľov, národný umelec Eugen Suchoň. Foto: archív TASR, autor Š. Puškáš/19. februára 1980

 

Uznávaný a oceňovaný umelec

     Eugen Suchoň za svoje diela získal množstvo významných domácich i zahraničných ocenení. Udelili mu titul národný umelec (1958), pamätnú medailu Leoša Janáčka (1978), Talichovu medailu (1988), Národnú cenu SR (1991), Medzinárodnú cenu Johanna Gottfrieda Herdera (Rakúsko, 1981), Pamätnú plaketu Bélu Bartóka (Maďarsko, 1981), Pamätnú plaketu Zoltána Kodályho (Maďarsko, 1983). Prezident SR Ivan Gašparovič udelil Eugenovi Suchoňovi 1. septembra 2008 pri príležitosti Dňa Ústavy SR Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy v oblasti rozvoja hudobného umenia.

Prezident Československej republiky Antonín Novotný rozhodnutím zo dňa 20. septembra 1958 udelil na návrh vlády hudobnému skladateľovi prof. Eugenovi Suchoňovi, trojnásobnému laureátovi štátnej ceny, pri príležitosti jeho päťdesiatych narodenín titul národného umelca. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/25. septembra 1958

 

     Hudobný skladateľ Eugen Suchoň zomrel 5. augusta 1993 v Bratislave krátko pred svojimi 85. narodeninami.