Sekcia

Galéria v Nových Zámkoch nesie meno Ernesta Zmetáka

Ernest Zmeták bol významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor, príslušník generácie 1919 a zakladajúci člen Spolku umelcov a priateľov grafiky.

 

     Ernest Zmeták sa narodil v Nových Zámkoch 12. januára 1919. Pre nepriaznivú politickú situáciu v roku 1938 nenastúpil na pražskú Akadémiu výtvarných umení. V roku 1943 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pôsobil v rokoch 1949 až 1952 ako asistent Ľudovíta Fullu, neskôr bol umelcom v slobodnom povolaní.
     Zmeták sa v prvej polovici 50-tych rokov 20. storočia stal prirodzenou autoritou, rešpektovanou staršou i nastupujúcou generáciou výtvarníkov, ktorí sa vzopreli doktríne socialistického realizmu. Toto postavenie si udržiaval po celý život.

     Okrem maľby, kresby, ilustrácií a grafiky realizoval monumentálne práce v architektúre. Zaviedol techniku mozaiky, ktorú sám vykladal – napríklad kostol v Rabči, tympanón na Primaciálnom paláci v Bratislave a inde. Navrhol viacero gobelínov a vitráži. Mnoho Zmetákových diel, najmä s motívom krajiny a architektúry, vznikalo pri dlhodobých pobytoch na Slovensku a v Taliansku.

 

Jeden z najhonosnejších palácov v Bratislave - Primaciálny - sa po dôkladných prácach reštaurátorov z Poľska zaskvel v plnej svojej kráse. Nad priečelným štítom Primaciálneho paláca je Kardinálsky klobúk, arcibiskupské insígnie a rodový znak Jozefa Batthyányho. V tympanóne bola pôvodne freska s alegorickým výjavom od Antona F. Maulpertscha, ktorú podľa predlohy zreprodukoval akademický maliar Ernest Zmeták v roku 1959. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/13. novembra 1990

 

     Výtvarník Ernest Zmeták bol aj znalcom a zberateľom starého umenia. Svoju rozsiahlu zbierku vyše 2000 diel venoval štátnej galérii v rodných Nových Zámkoch. Rodné mesto sa mu poďakovalo cenou mesta Nové Zámky - in memoriam.
     V roku 2004 mu za celoživotnú tvorivú činnosť a zásluhy o kultúrny rozvoj SR prezident Slovenskej republiky odovzdal Pribinov kríž I. triedy.
     Výstavy Ernesta Zmetáka doma i v zahraničí sa rátajú na desiatky. Diela majstra sú zastúpené vo viacerých významných galériách i v súkromných zbierkach.

Člen Predsedníctva ÚV KSČ, predseda vlády SSR Peter Colotka a člen Predsedníctva a tajomník ÚV KSS Ľudovít Pezlár prišli v utorok 17. mája na pracovnú návštevu do okresu Nové Zámky. Počas pobytu v okrese zavítali aj do Galérie umenia v Nových Zámkoch. Jej expozícia pozostáva z obrazov, plastík a historického nábytku venovaných tomuto kultúrnemu stánku zaslúžilým umelcom Ernestom Zmetákom, akademickým maliarom. Na snímke P. Colotka druhý zľava, Ľ. Pezlár vpravo, E. Zmeták v strede. Foto: archív TASR, autor P. Neubauer/17. mája 1983

 

     Ernest Zmeták zomrel 13. mája 2004 vo veku 85 rokov v Bratislave. V sicílskom meste Cefalú odhalili v roku 2005 slovenskému výtvarníkovi pamätnú dosku. Toto mesto navštívil počas svojho života veľa krát a vytvoril pôsobivý súbor malieb, akvarelov a kresieb čerpajúcich zo života, prírody a krajiny Sicílie. Za šírenie dobrého mena ostrova vo svete mu predstavitelia provincie Palermo udelili pamätnú medailu in memoriam.

     Meno umelca nesie aj Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch.

Portrét Ernesta Zmetáka. Foto: archív TASR, autor V. Benko/25. októbra 1999