Sekcia

Rok 1955: Dvojkoľajná Trať družby v plnej prevádzke

V sobotu 5. novembra slávnostne otvorili dvojkoľajnú premávku na celej Trati družby so Sovietskym zväzom.

 

     "Budovatelia Trate družby splnili svoju veľkú úlohu celý mesiac pred vládou stanoveným termínom. Týmto veľkým pracovným víťazstvom pripravili najkrajší pozdrav k oslavám 38. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a otvoreniu Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva, v ktorom náš ľud znova dokumentuje svoju hlbokú a neochvejnú lásku a oddanosť nášmu osloboditeľovi Sovietskemu zväzu. 

     Na slávnostné otvorenie dvojkoľajnej premávky na Trati družby so Sovietskym zväzom prišla delegácia strany a vlády, ktorú vedie podpredseda vlády dr. Václav Škoda. Na radostnej slávnosti sa ďalej zúčastnili vzácni sovietski hostia, zástupca sovietskeho veľvyslanectva v Prahe veľvyslanecký radca Arkadij Vasiljevič Budakov a Grigorij Golovčenko, náčelník Lvovskej dráhy, ktorej železničiari každodenne úzko spolupracujú so železničiarmi Košickej dráhy ", uvádza sa v archívnej správe TASR.

Krátko po 8. hodine delegácia strany a vlády, vedená podpredsedom vlády dr. Václavom Škodom sa odobrala k páske, ktorá označovala vstup na novovybudované úseky dvojkoľajnej Trate družby. Pri otvorení premávky prestrihnutím pásky podpredseda vlády povedal: Nech toto večné dielo je večným symbolom večnej a nenarušiteľnej družby národov Československej republiky a Sovietskeho zväzu. Potom odovzdal podpredseda vlády dr. Václav Škoda otvorenú trať do správy náčelníkovi košickej dráhy Vojtechovi Janíkovi. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/5. novembra 1955

 

     "Po slávnostnom akte prestrihnutia pásky nastúpili slávnostní hostia do vlaku, pozdravovaní účastníkmi slávnosti. Výpravca v Spišských Vlachoch s. Winter presne o 8.25 hod. dáva výpravkou znamenie na odchod slávnostného vlaku.

     Prvá zastávka vlaku bola v Krompachoch, kde delegáciu strany a vlády vzácnych sovietskych hostí privítali miestni obyvatelia, krompašskí hutníci, baníci zo Sloviniek a mládež.

     Všetky stanice, ktorými prechádzal slávnostný vlak, boli vyzdobené vlajkami, zástavami a obrazmi štátnikov. Na stanici v Margecanoch srdečne pozdravovali slávnostných hostí veľké zástupy miestneho obyvateľstva. Treťou zastávkou slávnostného vlaku bol Kysak, kde vzácnych hostí taktiež srdečne pozdravovali", píše sa v archívnej správe TASR.

Na stanici v Margecanoch srdečne pozdravovali slávnostných hostí veľké zástupy miestneho obyvateľstva. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/5. novembra 1955

 

     Krátko po 10. hodine prišiel vlak s delegáciou strany a vlády do Košíc. Vo vestibule košickej stanice privítal vzácnych hostí za prítomnosti veľkého počtu obyvateľstva vedúci tajomník Mestského výboru KSS v Košiciach Ján Varga.

     Vo veľkej dvorane Slovanu bolo potom slávnostné odovzdávanie vysokých štátnych vyznamenaní najlepším budovateľom Trate družby.

O 14. hodine sa odobrala delegácia strany a vlády na Námestie osloboditeľov v Košiciach, aby k Pamätníku Sovietskej armády položila vence a vzdala hold sovietskym hrdinom, ktorí položili životy za naša slobodu. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/5. novembra 1955
Na obrázku v prvom rade vynikajúci pracovníci Trate družby, vyznamenaní Radom práce. Prvý zľava Adam Rojček, míner na Bujanovskom tuneli, druhý Imrich Záhumenský, buldozérista a tretí inž. Bruno Hojdá, podnikový riaditeľ Trate družby. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/5. novembra 1955