Sekcia

Dušan Roll je uznávanou osobnosťou slovenskej knižnej kultúry

Dňa 28. januára 1928 sa v Martine narodil spisovateľ, ilustrátor, redaktor a režisér Dušan Roll. Je medzinárodne uznávanou osobnosťou slovenskej knižnej kultúry a ilustrácie kníh pre deti.

 

     Dušan Roll stál v roku 1967 pri zrode Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) v roku 1967, ktoré ako jeho niekdajší generálny sekretár priviedol k vysokému medzinárodnému postaveniu. Prostredníctvom BIB pomáhal začleňovať slovenskú ilustračnú školu do medzinárodného kontextu. Na základe tohto úspechu ho IBBY (International Board on Books for Young People), medzinárodná nevládna organizácia pôsobiaca v rámci UNESCO, prizvala na spoluprácu na svojich projektoch. Organizačný talent a zmysel pre kultúrnu diplomaciu boli dôvodmi, pre ktoré Dušana Rolla v roku 1978 zvolili za predsedu poroty pre udeľovanie Ceny Hansa Christiana Andersena a na kongrese v Tokiu ho v roku 1986 uviedli do funkcie prezidenta IBBY.

Po tretíkrát sa stretli v Bratislave poprední ilustrátori z celého sveta na Bienále ilustrácií Bratislava 71, ktoré v piatok 10. septembra otvorili slávnostne vyzdobenom Dome umenia. Vľavo generálny tajomník BIB dr. Dušan Roll s profesorom Michalom Bylinom. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/10. septembra 1971

 

     Dušan Roll pochádza z Martina. Po absolvovaní miestneho gymnázia študoval na Právnickej fakulte vtedajšej Slovenskej univerzity (dnes Univerzita Komenského) v Bratislave. Následne pôsobil ako redakčný tajomník, vedúci výroby a šéfredaktor Vydavateľstva Osveta v Martine a v Bratislave (1953-1959). Neskôr pracoval ako zástupca šéfredaktora vo vydavateľstve Mladé letá (1959-1978), kde počas svojho pôsobenia vytvoril rad leporel a textovaných omaľovaniek, ktoré vyšli aj vo viacerých cudzojazyčných vydaniach. V rokoch 1978 až 1981 zastával post riaditeľa Slovenskej filmovej tvorby. Za jeho pôsobenia v tejto funkcii bola založená hraná tvorba pre deti a mládež, štúdio animovaného filmu (bábkový film) a Dom zvuku. Pracovníkom na Úrade vlády bol v období rokov 1981-1990. Potom pôsobil v Bibiane, medzinárodnom dome umenia pre deti.

Otvorenie Domu Bienále ilustrácii Bratislava. Predseda Medzinárodného združenia pre detskú knihu IBBY a generálny sekretár BIB Dušan Roll počas otváracieho prejavu. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/11. septembra 1987

 

     D. Roll je autorom mnohých knižných publikácií preložených do viacerých jazykov. Zaslúžil sa o medzinárodne vysoko uznávanú grafickú úroveň kníh pre deti a mládež. Z vlastnej zbierky odovzdal takmer 3000 detských kníh z celého sveta Slovenskej národnej knižnici. Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň obohatil o celú svoju zbierku originálnych hračiek.

Viac ako 80 členov sa zišlo 26. januára 1998 v budove Slovenského rozhlasu na Valnom zhromaždení Umeleckej besedy slovenskej, najstaršieho umeleckého spolku. Fotograf Ivan Kozáček (vľavo) a Dušan Roll - autor publikácie o K. Sokolovi. Foto: archív TASR, autor M. Cibulková/26. januára 1998

 

     Za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky vtedajší prezident Ivan Gašparovič 1. januára 2008 udelil Dušanovi Rollovi Pribinov kríž II. triedy. V roku 2012 sa stal držiteľom sošky Schöne Náciho pre slušného Bratislavčana od Spoločnosti Ferdinanda Martinenga.