Sekcia

Rok 1951: Inštalácia kanonikov Družnej kapituly bratislavskej

V utorok 27. marca 1951 bola v Dóme sv. Martina v Bratislave slávnostná inštalácia ôsmich novovymenovaných kanonikov Bratislavskej družnej kapituly.

 

     "Slávnostnú inštaláciu kanonikov vykonal apoštolský administrátor trnavský, biskup Mons. ThDr. Ambróz Lazík. Novými kanonikmi ctihodnej starodávnej Družnej kapituly bratislavskej sú: náhradný generálny vikár a kancelár v Trnave Leopold Adamčík, trnavský vicekancelár Jozef Greguška, dekan Cyrilometodskej rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave ThDr. Mikuláš Višňovský, administrátor fary v Bratislave - Novom meste Ladislav Mogyoróssy, profesor Cyrilometodskej rímskokatolíckej bohosleveckej fakulty ThDr. Cyril Dudáš, bratislavský dekan Pavol Macháček, administrátor fary sv. Trojice v Bratislave Štefan Zareczký a farár v Kollárove Karol Csókás, ktorí všetci pôsobili na chudobných farách medzi drobným pracujúcim ľudom na Slovensku.  

     Na slávnostnej inštalácií nových kanonikov sa zúčastnili aj povereník stavebného priemyslu Jozef Lukačovič, administrátor a kapitulný vikár banskobystrickej diecézy Ján Dechet, generálny vikár a kanonik nitriansky Michal Úradník", uvádza archívna správa TASR.

Inštalácia kanonikov Družnej kapituly bratislavskej. Foto: archív TASR, autor L. Roller/27. marca 1951
Novovymenovaný kanonik Karol Csókás pri skladaní sľubu do rúk biskupa Dr. Ambróza Lazíka. Foto: archív TASR, autor L. Roller/27. marca 1951
Novovymenovaný kanonik pri čítaní sľubu. Zľava: Leopold Adamčík, Dr. Mukuláš Višňovský, Dr. Cyril Dudáš, Štefan Zareczký, Pavol Macháček a vpredu Jozef Greguška. V pozadí vľavo: Ladislav Mogyoróssy a Karol Csókás. Foto: archív TASR, autor L. Roller/27. marca 1951
Na slávnostnej inštalácií nových kanonikov sa zúčastnili aj povereník stavebného priemyslu Jozef Lukačovič, administrátor a kapitulný vikár banskobystrickej diecézy Ján Dechet, generálny vikár a kanonik nitriansky Michal Úradník. Foto: archív TASR, autor L. Roller/27. marca 1951