Sekcia

Dramatik Osvald Zahradník bol majstrom detektívnych zápletiek

Dramatik a spisovateľ Osvald Zahradník bol významným a osobitým autorom mnohých úspešných dramatických textov pre divadlo, rozhlas i televíziu.

 

     V dramatickej tvorbe sa Osvald Zahradník najskôr prezentoval ako autor rozhlasových hier, v ktorých predniesol svoju výnimočnú invenčnosť a zároveň umenie citlivo vnímať dialóg prezentujúci nesúlad v medziľudských vzťahoch. Viaceré jeho diela majú i detektívnu zápletku. V ďalšej tvorbe sa venoval konfrontácii sveta ilúzií a skutočnosti, sveta starých ľudí a najmladšej generácie, ale tiež sa vracal k takým témam, ako bola vojna, Slovenské národné povstanie a rodinné problémy.

Dňa 29. augusta je tomu 10 rokov, čo vzniklo samostatné štúdio Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici. Vybavenie v jeho začiatkoch bolo pomerne nedostatočné. V tom čase sa vysielalo raz týždenne. Dnes sa banskobystrické štúdio denne v rámci krajového vysielania podieľa vyše dvoma hodinami. Mária Lechmaniková technička, Osvald Zahradník režisér, Emil Rendek riaditeľ štúdia a Mária Filkorová technička, pripravujú jednu z rozhlasových relácií. Foto. archív TASR, autor J. Valko/29. augusta 1967

 

     Osvald Zahradník sa narodil 16. novembra 1932 vo Veľkom Bočkove na Zakarpatskej Ukrajine vo vtedajšom Československu (v súčasnosti Ukrajina). Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde vyštudoval filozofiu a psychológiu, pracoval do roku 1961 ako dramaturg v pražskej Koncertnej agentúre. Začiatkom 50. rokov 20. storočia začal uverejňovať v novinách a časopisoch krátke prozaické útvary. V rokoch 1961-1971 bol režisérom Československého rozhlasu v Banskej Bystrici a neskôr redaktorom kultúrnej publicistiky Československého rozhlasu v Bratislave.

     V rokoch 1973-1976 bol Zahradník vedúcim divadelného oddelenia Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky. Do Slovenského národného divadla v Bratislave prišiel v roku 1976, pričom ako šéf Činohry SND pôsobil do roku 1979. Od roku 1979 bol činný vo Zväze slovenských dramatických umelcov. Na javisku SND debutoval v roku 1972 prvou divadelnou hrou Sólo pre bicie (hodiny). Svoju osobitú filozofiu a poetiku prameniacu z poézie medziľudských vzťahov predstavil i v nasledujúcich divadelných dielach Sonatína pre páva (1975), Zurabája alebo Epitaf pre živého (1973), Prekroč svoj tieň (1974), Návraty (1977).

Divadelným púdrom v pondelok 10. mája 2004 herečka Mária Kráľovičová a dramatik Osvald Zahradník odprevadili na cestu medzi čitateľov publikáciu Majstri scény autora - teoretika a divadelného publicistu Andreja Maťašíka. Na snímke Mária Kráľovičová (vpravo) číta z knihy Majstri scény autora Andreja Maťašíka (uprostred), vľavo je Osvald Zahradník. Foto: archív TASR, autor M. Ďurčeková/10. mája 2004

 

     Zahradníkova tvorba prenikla na javiská mnohých krajín vrátane Ruska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Fínska a iných. Bol tiež autorom niekoľkých televíznych dramatických inscenácií, z ktorých možno spomenúť úspešný päťdielny televízny seriál Tridsaťdeväť stupňov v tieni (1975).

     V januári 2003 prezident SR Rudolf Schuster udelil Osvaldovi Zahradníkovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o rozvoj slovenskej dramatickej tvorby. V tom istom roku získal na XVIII. festivale rozhlasovej hry Bojnice 2003 ocenenie v kategórii pôvodná rozhlasová hra 2001-2002 pre dospelých za hry Milénium, Pár-nepár, Únos.
 

     Popredný slovenský dramatik Osvald Zahradník zomrel 16. augusta 2017 v Bratislave vo veku 84 rokov.